Tužiteljstvo

Nova strategija - Za pet godina završiti sve predmete ratnih zločina

Novom Strategijom pet godina za sve ratne zločine
Vijesti / Politika | 22. 02. 2018. u 19:16 Bljesak.info
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće podržalo je izmjene Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina koji, kako saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), predviđaju da svi predmeti ratnih zločina budu završeni u roku od pet godina, do 2023. godine.

Kako se navodi u prijedlogu Strategije koji je u posjedu BIRN-a BiH, u Tužiteljstvu BiH postoji preko 550 neriješenih predmeta ratnih zločina u kojima je imenovano preko 4500 poznatih počinitelja i isto toliko predmeta u kojima počinitelj nije poznat. U entitetskim sudovima i Brčko distriktu neriješeno je oko 200 predmeta u kojima je poznat počinitelj ratnog zločina.

U prijedlogu Strategije zaključeno je da je potrebno prioritetno procesuirati najodgovornije počinitelje pred Državnim sudom. Kada je u pitanju kategorizacija predmeta na složene i manje složene, potrebno je usuglasiti koji će predmeti biti procesuirani na kojem nivou.

Jedan od ciljeva Strategije je i osiguranje efikasnog raspoređivanja predmeta na niže sudove, čija dinamika do sada nije bila adekvatna.

''Neravnomjerna raspodjela predmeta, te procesuiranje manje složenih predmeta od Tužiteljstva i

Suda BiH su između ostalog jedan od uzroka neefikasnog procesuiranja najsloženijih predmeta ratnih zločina i proteka prvobitnog roka od sedam godina predviđenog Strategijom'', navodi se u novoj Strategiji.

Nakon što se prebaci veći broj predmeta na sud u Brčkom i entitetske sudove, potrebno je ojačati ljudske kapacitete za rad na predmetima ratnih zločina u ovim institucijama, dok se očekuje da lokalna ministarstva osigura financiranje. Radi osiguranja kvalitetnog rada na predmetima ratnih zločina, radit će se i na jačanju i edukaciji sudskih i tužilačkih kapaciteta, kao i edukaciji suradnika.

Regionalna suradnja mora se poboljšati jer uspostavljeni mehanizmi suradnje nisu na adekvatan način riješili pitanja ustupanja predmeta ratnih zločina, te izručenja osoba sa dvojnim državljanstvom zbog ustavnih i pravnih ograničenja vezanih za ekstradiciju, zaključeno je u prijedlogu Strategije.

Cilj nove strategije je i ažuriranje evidencije o svim predmetima koji se nalaze pred Državnim sudom i tužiteljstvom. Ubuduće je potrebno registrirati predmete na način da se osigura postojanje odgovarajućih podataka o neriješenim predmetima u tužiteljstvima.

''Tužilaštvo BiH će u roku od 30 dana od dana usvajanja izmjena i dopuna Strategije ažurirati postojeću evidenciju predmeta ratnih zločina i izvršiti njihovu kategorizaciju na složene predmete i manje složene predmete'', navodi se u prijedlogu.

Usprkos činjenici da je naglašeno da je potrebno prioretizirati složenije predmete a manje slati na entitetski nivo, izmjenama Strategije se i dalje ostavlja mogućnost da Sud i Tužiteljstvo BiH imaju nadležnost nad manje složenim predmetima.

Po prijedlogu Strategije potrebno je nastaviti osiguravati zaštitu, podršku i isti tretman svih žrtava i svjedoka u postupcima pred svim sudovima.

''Jedna od mjera predviđenih Strategijom jeste unapređenje normativnog okvira za ostvarivanje imovinskopravnih zahtjeva u parničnom postupku kada su podnosioci svjedoci pod mjerama zaštite, na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta'', navodi se u Strategiji.

Revidirana strategija predviđa nastavak ujednačavanja sudske prakse i osiguravanja jednakosti građana pred zakonom, ali i jačanje kapaciteta pravosuđa i policije u cijeloj BiH koji su uključeni u rad na predmetima ratnih zločina. Na kraju, prema prijedlogu, trebalo bi ojačati uspostavljeni sustav kontrole i nadzora nad provođenjem mjera iz izmjena i dopuna Strategije za procesuiranje ratnih zločina.

Državna strategija je prvobitno usvojena 2008. godine i predviđala je da se najsloženiji predmeti ratnog zločina završe u roku od sedam godina. Obzirom da do toga nije došlo, osnovana je Radna grupa za izradu izmjena i dopuna Državne strategije, koju čine stručnjaci iz Državnog suda i tužiteljstva, te drugih institucija.

Na današnjoj sjednici Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) jednoglasno je izglasana podrška prijedlogu Revidirane strategije koju treba da usvoji Vijeće ministara BiH.

Kopirati
Drag cursor here to close