Mućke

I to je BiH: Agencija za javne nabavke kršila pravila o javnim nabavkama

Iz revizorskih zapažanja se vidi da Agencija nije prošle godine u potpunosti poštovala propis po kojem radi.
Vijesti / Flash | 29. 08. 2019. u 08:56 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Agencija za javne nabavke BiH je institucija koja je odgovorna za adekvatnu primjenu Zakona o javnim nabavkama BiH, a pri tom se u svom poslovanju dosljedno ne drži tog zakona, objavilo je Oslobođenje.

Iako se revizori nisu negativno izjasnili u dijelu koji govori o javnim nabavkama, iznijeli su zapažanja iz kojih se vidi da Agencija nije prošle godine u potpunosti poštovala propis po kojem radi.

''Vrijednost ugovora za nabavku uredskog materijala i tonera zaključenog u postupku izravnog sporazuma veća je od planiranog iznosa; U pregovaračkom postupku za nabavku usluga održavanja sustava za upravljanje dokumentima Agencija u pozivu za sudjelovanje nije tražila dokaze za tehničku i profesionalnu sposobnost dobavljača; Postupak je proveden pozivanjem na pregovore dobavljača koji je vlasnik softvera (posjeduje izvorni kod) i za kojega se može pretpostaviti da posjeduje kvalifikacije za obavljanje usluga. Mišljenja smo da je ipak bilo opravdano tražiti podatke o angažovnom tehničkom osoblju i njihovim kvalifikacijama za realizaciju zahtjeva postavljenih u pozivu za sudjelovanje; U konkurentskom postupku nabavke usluge razvoja službene stranice Agencije nije predviđeno na koji način će se konstatirati da su usluge izvršene. Kako je izvršenje usluge preduvjet za plaćanje, smatramo da je trebalo načiniti zapisnik koji će potpisati obje ugovorne strane'', navodi se, između ostalog, u revizorskom izvještaju za 2018.

Agencija za javne nabavke je od Ureda za reviziju institucija BiH dobila pozitivno mišljenje, uz skretanje pažnje na financijsko poslovanje u prošloj godini i na usklađenost poslovanja s relevantnim zakonima.

Revizori su skrenuli pažnju na dvije stvari – Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije nije usklađen s odlukama Vijeća ministara BiH, a Vijeće ministara, kao nadležna institucija, nije riješilo status direktora Agencije, koji je vršitelj dužnosti još od 2017.

Kopirati
Drag cursor here to close