Ured za reviziju institucija

Revizija Univerziteta: Pao program za računovodstvo, nema papira o Sjevernom logoru…

Dodaje se i kako Univerzitet ne posjeduje dokumentaciju o vlasništvu za poslovni prostor vojarne Sjeverni logor koji je iskazan u poslovnim knjigama.
Sci-Tech / Obrazovanje | 12. 10. 2018. u 13:13 Bljesak.info
Kopirati

''Godišnji popis sredstava i obveza Univerziteta za 2017. godinu nije proveden u cijelosti u skladu s odredbama članova 25., 26. i 28. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH obzirom da nije izvršen popis potraživanja i obveza, zbog čega se ne mogu potvrditi stanja potraživanja i obveza iskazanih u financijskim izvještajima'', navedeno je u revizorskom izvještaju o poslovanju mostarskog Univerziteta Džemal Bijedić za 2017. godinu.

Revizori koji su Univerzitetu dali mišljenje s rezervom, navode kako je tijekom 2017. godine došlo je do pada aplikativnog sustava koji Univerzitet koristi za podršku poslovanja. 

''Na razini Univerziteta nisu postojale rezervne kopije sa podacima o prometu i konačnim stanjima za razdoblje siječanj-kolovoz 2017. godine, kao ni podaci za 2016. godinu. Početna stanja za 2017. godinu su preuzeta iz pojedinačnih bruto bilansa organizacijskih jedinica Univerziteta za 2016. godinu. Obzirom da glavne knjige organizacionih jedinica na osnovu kojih su sačinjeni financijski izvještaji za 2016. godinu nisu bile otiskane, iako je bila obveza u skladu sa članom 29. Zakona o računovodstvu i reviziji isto je moglo utjecati da iskazane bilansne pozicije nisu potpune. Prema prezentiranoj dokumentaciji back-up računovodstvenih podataka još uvijek nije osiguran'', navodi se u izvještaju.

Dodaje se i kako Univerzitet ne posjeduje dokumentaciju o vlasništvu za poslovni prostor vojarne Sjeverni logor koji je iskazan u poslovnim knjigama.

''Ne možemo potvrditi osnovanost zaključivanja ugovora o djelu s vanjskim suradnicima za obavljanje redovnih, sistematiziranih poslova vezanih za izvođenje nastave koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine. Naprijed navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o radu i Zakona o obligacijskim odnosima. Za angažiranje nastavnog osoblja i stručnih suradnika na osnovu ugovora o djelu za obavljanje redovnih poslova, obračun i uplata pripadajućih poreza i doprinosa nisu izvršeni kao za redovan rad u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima'', navode, između ostalog, revizori.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Kopirati