Procedura

Nakon usvajanja zakona: Neplodni parovi u FBiH još će morati sačekati

Postupci liječenja neplodnosti koji su regulirani ovim zakonom bit će financirani preko obveznog zdravstvenog osiguranja.
Lifestyle / Zdravlje | 26. 07. 2018. u 14:38 Ma. M.| Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Neplodni bračni parove iz Federacije BiH konačno su u lipnju ove godine dobili Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom, ali na njegovu provedbu još će morati sačekati.

Naime, kako nam je pojašnjeno iz Federalnog ministarstva zdravstva, nakon što je taj zakon usvojen od strane Parlamenta Federacije BiH, upućen je na lektoriranje i pripremu za objavu, a za što su zadužene nadležne službe Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Nakon toga se Zakon šalje predsjedniku Federacije BiH radi potpisivanja ukaza o proglašenju istog. Time se stječu uvjeti za objavu u ''Službenim novinama Federacije BiH". Tek nakon objave u "Službenim novinama Federacije BiH" Zakon će stupiti na snagu osmog dana kasnije.

Postupci liječenja neplodnosti koji su regulirani ovim zakonom bit će financirani preko obveznog zdravstvenog osiguranja.

''Zakonom je propisano da će se opseg prava na biomedicinski pomognutu oplodnju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, utvrditi na prijedlog Povjerenstva za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, a u suradnji sa županijskim zavodima zdravstvenog osiguranja'', rekao je federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić za Bljesak.info.

Slijedom toga, potrebno je, prema Zakonu, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona, prije svega, formirati Povjerenstvo. Kako tvrdi ministar Mandić, Povjerenstvo će, u okviru svojih ovlasti, surađivati sa nadležnim zavodima zdravstvenog osiguranja, te utvrditi opseg prava na liječenje na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

 Ruka bebe / Foto: Ilustracija

Mandić dodaje da će, u roku od šest mjeseci od dana formiranja, Povjerenstvo izraditi smjernice za obvezno liječenje neplodnosti, a u smislu definiranja primjerenih metoda biomedicinski pomognute oplodnje. Uz to, nužno je donošenje i pravilnika o zdravstvenim ustanovama gdje će se vršiti postupci liječenja.

''Federalno ministarstvo zdravstva ima obvezu donijeti pravilnik o bližim uvjetima glede prostora, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za provedbu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, kao i postupak verifikacije. To je osnovni preduvjet za verifikaciju zdravstvenih ustanova u ovoj oblasti'', rekao je ministar Mandić za Bljesak.info.

Ministar dodaje da ''u ovom momentu, kada Zakon još nije stupio na snagu, kada Povjerenstvo nije nominirano, te doneseni osnovni podzakonski akti temeljem Zakona, nije moguće predvidjeti koliko će sredstava za namjenu liječenja biti izdvojeno u proračunima''.

Popis zdravstvenih ustanova koje će obavljati liječenje će biti kreiran postupno, kada Zakon stupi na snagu i bude donesen citirani pravilnik. ''O svim ustanovama koje budu verificirane vodit će se evidencije, a podatci će biti dostupni putem internet stranice Ministarstva'', rekao je Mandić.

Kopirati
Drag cursor here to close