Nova pravila

Nova pravila za natječaje za državne poslove

Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita…
Gospodarstvo / Posao | 07. 02. 2019. u 12:16 Bljesak.info
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, izmijenila Uredbu o kriterijima za utvrđivanje liste stručnjaka s koje se imenuju članovi povjerenstva za izbor državnih službenika.

Kako je priopćeno nakon sjednice, primjenom važeće uredbe uočena je potreba za izmjenom i dopunom određenih odredaba, s ciljem skraćivanja procedure odabira kandidata u javnom pozivu za izbor na listu stručnjaka.

''Naime, sada brisanom odredbom člana 6. bila je utvrđena obveza i propisan način vrednovanja kandidata u javnom pozivu za listu stručnjaka. Međutim, vrednovanje, odnosno propisano bodovanje kandidata pokazalo se nepotrebnim jer svaki kandidat koji se prijavi na javni poziv i ispunjava uvjete iz javnog poziva bude uvršten na popis stručnjaka neovisno od utvrđenog broja bodova nakon vrednovanja'', navela je Vlada u priopćenju.


Federalna vlada donijela je i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH.

Kako je navedeno u obrazloženju, primjenom sadašnje uredbe uočena je potreba za izmjenom i dopunom određenih rješenja, s ciljem što efikasnijeg i ekonomičnijeg provođenja ispita općeg znanja i stručnog ispita, u interesu organa državne službe koji, putem javnog natječaja, popunjavaju upražnjena radna mjesta državnih službenika kao i kandidata koji se na javni natječaj prijavljuju.

''Izmjenama Uredbe je brisana odredba koja je propisivala podnošenje prijave na javni natječaj i dokumentacije o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta. Namjera je da ovom Uredbom bude isključivo obrađeno provođenje ispita općeg znanja i stručnog ispita, dok se ostala pitanja, koja se tiču provođenja natječajne procedure, uređuju drugim aktima. Također je, sa 24 na dva sata prije početka testiranja, skraćen rok za utvrđivanje sadržaja testova ispita općeg znanja'', navodi Vlada.

Novina je i da Agencija, odmah po završetku ispita općeg znanja, sve kandidate usmeno obavještava o rezultatima koje su postigli, a kandidatima koji nisu položili ispit uručuje pisano obavještenje. Dakle, obavještenja kandidatima ne dostavljaju se više putem pošte, a rokovi za žalbu počinju teći istog dana.

Uz to, svakom kandidatu se, nakon intervjua i izvršenog ocjenjivanja, odmah priopćavaju rezultati stručnog ispita i o tome uručuje pisana obavijest.

Usvojen je i izvještaj radne grupe koja je usuglasila stavove o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama ove uredbe.

Vlada je obavezala Agenciju da, u roku od sedam dana od objavljivanja Uredbe u 'Službenom listu FBiH', Radnoj grupi na mišljenje uputi Pravilnik o pravilima i postupku provođenje javnog natječaja i postavljanja državnih službenika u organima državne službe FBiH, priopćeno je.

Kopirati
Drag cursor here to close