Izvještaj o Kosovu

Poruka Europske komisije: Kosovo treba opozvati mjere protiv BiH i Srbije

U izvještaju se ocjenjuje da odluka o pristojbama na uvoz iz BiH i Srbije podriva napore za regionalnu suradnju i da poseban izazov i dalje predstavlja situacija na sjeveru Kosova.
Vijesti / Svijet | 30. 05. 2019. u 00:12 Bljesak.info
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Kosovo treba opozvati pristojbe na uvoz robe iz Srbije i BiH, navodi se u izvještaju Europske komisije o Kosovu za 2019. Kosovo treba uložiti dodatne suštinske napore za stvaranje povoljnog okruženja za zaključivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom koji je hitan i ključan za napredak na europskom putu, kako za Kosovo tako i za Srbiju, dodaje se u izvještaju koji je u Vanjskopolitičkom odboru Europskog parlamenta predstavio europski komesar Johannes Hahn.

U izvještaju se ocjenjuje da odluka o pristojbama na uvoz iz BiH i Srbije podriva napore za regionalnu suradnju i da poseban izazov i dalje predstavlja situacija na sjeveru Kosova.

EK je ocijenila da je Kosovo napredovalo u provođenju nekih ključnih reformi na putu ka EU, posebno vezano za unapređenje pravnog okvira u vladavini prava i javnoj upravi, ali da jedan broj mjera i ad hok odluka nije u skladu sa proklamovanim reformskim ciljevima vlade, prenosi B92.

Kredibilnost i efikasnost vlasti i dalje je ugrožena preglomaznom vladom i dodatnim povećanjem broja zamjenika ministara, a skupština i dalje radi u veoma polariziranom političkom kontekstu i slabosti u funkcioniranju, što se ogleda se u čestom nedostatku kvoruma zbog čega se zakonodavne aktivnosti odlažu, navela je EK.

U izveštaju se ocjenjuje da je zaštita ljudskih i osnovnih prava u skladu sa europskim standardima na Kosovu uglavnom zagarantirana pravnim okvirom, ali da provođenje zakonodavstva o ljudskim pravima često podrivaju neadekvatna financijska i druga sredstva, posebno na lokalnom nivou, ograničeni politički prioriteti i nedostatak koordinacije.

Postojeći mehanizmi za koordinaciju i provođenje ljudskih prava su neefikasni i u velikoj mjeri zavise od stranih donatora, dodaje se. EK u izvještaju navodi da je na Kosovu potrebno učiniti više kako bi se efikanso garantirala prava pripadnika manjina, uključujući Rome i Aškalije i raseljene osobe, kako bi se osigurala ravnopravnost polova u praksi, uspostavio integrirani sistem zaštite djece i unaprijedila zaštita kulturne baštine.

Po slobodi izražavanja, predviđenoj ustavom, Kosovo je u izvjesnoj meri pripremljeno, navodi se u izvještaju i dodaje da na Kosovu postoji pluralističko i živo medijsko okruženje, institucije reagiraju na prijetnje i napade na novinare kojih je sve manje, dok je potrebno usvojiti održivo rješenje za financiranje javnog emitera koji je i dalje podložan političkim uticajima i pritscima.

U izvještaju se među političkim kriterijima govori i o reformi javne uprave i pravosudnom sistemu za koji se ocjenjuje da je u ranoj fazi, objavio je B92. Napredak je ostvaren u borbi protiv terorizma, a kosovske vlasti trebaju biti efikasnije u borbi protiv pranja novca uključujući i usvajanjem relevantnih zakona u skladu sa pravnom tekovinom EU i međunarodnim standardima, konstatira EK.

Po ekonomskim kriterijima EK ocjenjuje da je Kosovo 'u ranoj fazi', ali je ostvaren izvjestan napredak u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije. U ispunjavanju standarda EU, Kosovo je pripremljeno u izvjesnoj mjeri, ali treba da pojača borbu protiv neformalne ekonomije i izbjegavanja poreza.

Određen napredak postoji u rješavanju ekoloških pitanja, ali se zaostaje u primjeni. Energetski sektor se i dalje suočava sa ozbiljnim izazovima, uprkos nekom napretku. Ukupno gledano, Kosovu je potrebno da unaprijedi svoje administrativne kapacitete i kooridnaciju u svim sektorima kako bi se osigurala efikasna primjena pravne tekovine EU, zaključuje se u izvještaju.

Kopirati
Drag cursor here to close