Korupcija

Lideri nisu za primjer, a građani ne vide rezultate

Nije važno je li BiH više ili manje korumpirana od drugih zemalja već je bitno to da, ne uspoređujući se s drugim državama, ima uspostavljen vlastiti okvir kojim je moguće spriječiti i boriti se protiv korupcije na učinkovit način
Vijesti / Politika | 14. 11. 2017. u 11:33 Fena
Kopirati

Borba protiv korupcije u bilo kojoj drugoj zemlji, pa tako i u Bosni i Hercegovini, treba prvenstveno biti u interesu naroda te zemlje, a ne zato što to zahtijevaju Europska unija, GRECO, Vijeće Europe, Međunarodni monetarni fond ili netko drugi.

To je, u razgovoru za Fenu, kazao izvršni tajnik Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) Gianluca Esposito, koji je govorio o problemu korupcije u BiH, zakonskom okviru u našoj zemlji te o tome kako unaprijediti borbu protiv ove pošasti koja je prepreka ekonomskom napretku i razvoju demokratskog društva.  

Ističe kako nije važno je li BiH više ili manje korumpirana od drugih zemalja već je bitno to da, ne uspoređujući se s drugim državama, ima uspostavljen vlastiti okvir kojim je moguće spriječiti i boriti se protiv korupcije na učinkovit način. Kako bi to slikovitije pojasnio, poslužio se metaforom.

''Ako imate trkača u utrci na 100 metara, taj trkač ne gleda iza sebe gdje su ostali trkači već gleda ispred sebe i natječe se sam sa sobom'', kazao je Esposito.

Govoreći o javnim nabavkama, u kojima je korupcija u BiH najprisutnija, istaknuo je da je za borbu protiv korupcije u toj oblasti ključna transparentnost.

''Kada imate transparentan proces u kojem svi mogu da vide i znaju za šta se natječu te kada javnost vidi koje su sume novca u pitanju, onda se vjerojatnoća da će doći do korupcije smanjuje'', rekao je.

Zakonski okvir je dobar

Po njegovom mišljenju, ovaj preventivni aspekt koji se postiže transparentnošću možda je i važniji od represivnog aspekta borbe protiv korupcije.

''Kada se korupcija 'uhvati na djelu' i kada to pređe u sustav krivičnog pravosuđa, onda se već izgubio preventivni učinak, i u izvjesnom smislu, već je prekasno'', smatra izvršni direktor GRECO-a. 


Također, ukazao je na još jedan bitan element u pogledu javnih nabavki, a to su elektronske, odnosno e-nabavke.

''Na taj način se izbjegava favoriziranje koje je moguće kada su stvari još uvijek 'na papiru', jer kod e-nabavki se radi o kompjuterski objektivnom procesu koji smanjuje mogućnost da će doći do pojave korupcije'', pojasnio je.

Ocjena Esposita je da je zakonski okvir u BiH dobar, prilično usklađen s međunarodnim standardima, ali da ga je potrebno unaprijediti. Kako je rekao, učinjeni su pomaci, reforma krivičnog zakona ide u pravom smjeru, ali još uvijek postoje nedostaci u vezi s korupcijom u privatnom sektoru.

Također, napomenuo je da je i novousvojeni Zakon o financiranju političkih stranaka iz 2016. godine u velikoj mjeri usklađen s međunarodnim standardima, iako su potrebne neke dorade, pogotovo u vezi sa korištenjem bankovnog sistema za financiranje političkih stranaka i kandidata.

Nedotaknut sukob interesa

Osim toga, dodao je, potrebne su i druge reforme kao što je reforma sustava za integritet članova Parlamentarne skupštine te sudaca i tužitelja.

''U pogledu članova Parlamenta, područje gdje bih volio da vidim više napretka je pitanje sukoba interesa'', kazao je, uz konstataciju da zakon jeste usvojen, ali da je potrebno provesti reformu koja će osigurati dobar sustav monitoringa nad provedbom tog zakona.

Esposito napominje da, trenutno, povjerenstvo za pitanje sukoba interesa, koje je uspostavljena zakonom, nema ovlasti i neovisnost koji su potrebni da bi bila učinkovit mehanizam za rješavanje problema sukoba interesa u Parlamentarnoj skupštini BiH. 

Kada je riječ o sucima i pravosuđu, mišljenja je da još uvijek postoji problem velikog zaostatka predmeta, kao i problem određivanja prioriteta u upravljanju predmetima koji se nalaze pred sudovima. To, naglasio je, dovodi do nedostatka povjerenja građana u pravosudni sustav.

Za uspostavljanje Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) izvršni direktor GRECO-a kaže da je bilo i da je još uvijek pozitivan aspekt, međutim, mišljenja je da je VSTV-u potrebno osigurati resurse i nezavisnost da može ispravno raditi svoj posao. Osim toga, smatra da je potrebno unaprijediti sistem za provjeru Deklaracije o imovini sudaca.

Građani ne vide rezultate

''Sve nabrojane stvari su preventivne i ne postoje kako bi nametnule sankcije već da bi rješavale situacije koje još uvijek nisu postale korupcija, ali, ako se s njima ne bude upravljalo na pravi način, mogu postati predmetom korupcije'', upozorio je.

Ukratko, zaključio je kako ono što je još uvijek potrebno jesu određene zakonske reforme, ali da je od toga važnija implementacija zakona.

''Građani još uvijek ne vide rezultate zakona, jer zakoni su papiri, a tek se njihovom implementacijom mogu postići rezultati i vratiti povjerenje građana u državni sustav'', naglasio je Esposito.

Izvršni tajnik je izrazio snažno uvjerenje da u svakom društvu postoji grupa ljudi koja je spremna suprotstaviti se korupciji i boriti protiv nje u javnom interesu te da i BiH u tom slučaju nije izuzetak.

''U Europi i izvan nje, među građanima postoji vrlo niska razina tolerancije za pojavu korupcije, a vjerujem da to važi i za BiH. Ljudima je sve više dosta korupcije, ne samo u smislu krivičnog zakona već u smislu svega što je nečasno, neiskreno i neetično u javnom životu'', kazao je.

Lideri moraju biti primjer

Također, istaknuo je da bezuvjetno vjeruje u demokraciju te da će građani, kada su na vlasti političari koji ne rade u javnom interesu, glasati za druge i izabrati bolje.

''Optimist sam, ne samo u slučaju BiH već cijele Europe'', dodao je.

Osvrnuvši se na preporuke GRECO-a kazao je da je ovo tijelo Vijeća Europe izdalo veoma konkretne i precizne preporuke te da se raduje njihovoj implementaciji u sljedećim mjesecima, jer, kako je rekao, u interesu je svih ljudi u BiH da se uspostavi politički sustav koji će imati sredstva da spriječi korupciju.

''Lideri moraju voditi tako što će biti primjer drugima. Zbog toga smo se u ovoj rundi evaluacije fokusirali na članove parlamenta, političare, suce i tužitelje. U slijedećoj rundi planiramo se fokusirati na najviše političke predstavnike i policiju'', najavio je.

Napomenuo je da će uvažavanje preporuka sigurno biti pozitivno u kontekstu odnosa BiH s EU, jer izvještaji i evaluacije GRECO-a i ostalih organizacija imaju utjecaj na odnose BiH s međunarodnim partnerima.

Međutim, zaključak izvršnog direktora GRECO-a je da je to samo dodatna vrijednost te da je ono što je najvažnije - provođenje reformi tako da budu u najboljem interesu građana BiH.

Kopirati
Prikaži komentare
Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, Bljesak.info ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije. Komentiranjem pristajete na Uvjete korištenja.