Izmjene Kaznenog zakona FBiH

Od šest mjeseci do tri godine zatvora za veličanje ratnih zločinaca

FBiH o inicijativama za dopune i izmjene Kaznenog zakona FBiH
Vijesti / Politika | 28. 06. 2018. u 16:15 Bljesak.info
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Federalna vlada prihvatila je izjašnjenje Federalnog ministarstva pravde o inicijativi za dopunu Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koju je podnio predsjednik Kluba SDA u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Ismet Osmanović.  

Ukazavši na to da svaka izmjena kaznenog zakonodavstva, zbog osjetljivosti materije, zahtijeva ozbiljnu analizu, ovo federalno ministarstvo je uočilo određene propuste u predloženom definiranju kvalificiranog oblika kaznenog djela iz člana 163. Kaznenog zakona Federacije BiH, pa je mišljenja da je predloženi tekst stava 6. u Nacrtu zakona potrebno preformulirati da glasi:

''Tko kazneno djelo iz stava (1) ovog člana učini dodjeljivanjem javnog ili službenog priznanja ili nagrade osobi osuđenoj za genocid, zločin protiv čovječnosti ili počinjeni ratni zločin, utvrđen pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine''.

 Na prijedlog istog ministarstva, Vlada FBiH nije podržala Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Federacije BiH koji je u parlamentarnu proceduru uputila Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Zana Marjanović s ciljem utvrđivanja strožih mjera zaštite i sankcija u slučaju internet-nasilja, tzv. cyberbullinga, odnosno kršenja prava na privatnost ili ugrožavanja sigurnosti osobe, posebno djece, žena i osoba sa invaliditetom, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 Pozdravljena je dobra intencija predlagača, ali i istaknuto da svaka izmjena kaznenog zakonodavstva, zbog osjetljivosti materije, zahtijeva ozbiljnu analizu.

 Federalno ministarstvo pravde uočilo je propuste u definiranju obilježja pojedinih kaznenih djela, kao i u rasponima propisanih kazni. Prilikom izrade izmjena i dopuna kaznneog zakonodavstva neophodno je voditi računa o već zauzetom stavu opće kaznene politike u propisivanju kaznenih sankcija u aktualnom zakonu i voditi računa o stupnju društvene opasnosti određene protupravne radnje, navedeno je u mišljenju Vlade FBiH.

 Vlada Federacije BiH smatra i da nije potrebno autentično tumačenje odredbi člana 177. stav (1) točka 3. i člana 178. stav (3) Zakona o vodama, kojim je propisana  raspodjela vodnih naknada, a povodom inicijative koju je Predstavničkom domu Parlamenta FBiH uputio direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Fuad Čibukčić.

 Federalna vlada utvrdila je mišljenje povodom inicijative zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Mirsada Topčagića da pripremi izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju i da u članu 56. ovog zakona obaveže mjesno nadležni kantonalni zavod osiguranja, da prilikom refundacije naknade plaće poslodavcima za osiguranike koji se nalaze na bolovanju više od 42 dana, refundiraju naknadu plaće, koja obuhvata iznos neto naknade s pripadajućim obaveznim doprinosima.

 U mišljenju je navedeno da pojedini kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja za bolovanja duža od 42 dana refundiraju poslodavcima i naknadu plaće i doprinose, a pojedini samo naknadu plaće.

  Vlada FBiH ističe i da je, suglasno Ustavu Federacije BiH, nadležnost u oblasti zdravstva podijeljena između FBiH i kantona i stoga realizaciju ove inicijative treba promatrati, u okviru učinjenog na federalnom nivou, kao i obaveza županije. U skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH, mogućnost nalaganja ispunjenja odgovarajućih obaveza od strane federalnih organa županijskim organima je ograničena i svodi se samo na pisano upozorenje nadležnih federalnih ministarstava prema nadležnim kantonalnim ministarstvima ili pisano upozorenje Vlade Federacije BiH vladama županija.

Kopirati
Drag cursor here to close