SIP

Danas se službeno objavljuju rezultata Lokalnih izbora u BiH

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 94. (žurnoj) sjednici održanoj 05.12.2020. godine donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine.
Vijesti / Politika | 05. 12. 2020. u 11:45 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 94. (žurnoj) sjednici održanoj 05.12.2020. godine donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine.

Odluka o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 05.12.2020. godine na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba, i smatrat će se da je danom objave ista dostavljena svim udionicima u izbornom procesu.

Dani 06., 07. i 08.12.2020. godine su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.

Sukladno članku 6.9 stavak (1) i (2) Izbornoga zakona BiH protiv Odluke  o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine može se putem Središnjeg izbornog povjerenstva BiH podnijeti žalba Apelacijskom odjelu Suda BiH  u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na objavljene rezultate i žalbe na Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine se dostavljaju isklučivo putem fax aparata na broj 033/251-329, elektroničkom poštom na e-mail adresu [email protected] ili osobno u sjedište Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7).

Protokol Središnjeg izbornog povjerenstva BiH će raditi i u nedjelju, 06.12.2020. godine u vremenu od 08 do 16 sati.

Središnje izborno povjerenstvo BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornoga zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata. (Naredbe će biti objavljivane na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i smatrat će se da su na taj način dostavljene svim učesnicima u izbornom procesu. Sukladno članku 5.31 Izbornoga zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi neovisnih kandidata i neovisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani promatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.)

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama članka 5.30 Izbornoga zakona BiH.

Središnje izborno povjerenstvo BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni slјedeći uvjeti:


1) da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditirani promatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasovali na istom biračkom mjestu, neovisni kandidat, predsjednik političke stranke ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili općinsko izborno povjerenstvo;
2) da su u zahtjevu točno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uklјučujući članove Izbornoga zakona BiH koji nisu poštovani ili su prekršeni;
3) da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;
4) da je u zahtjevu navedeno kako bi ta povreda zakona utjecala na izborne rezultate
5) da je zahtjev podnesen Središnjem izbornom povjerenstvu BiH u roku od tri dana od dana kada je Središnje izborno povjerenstvo BiH objavilo utvrđene izborne rezultate.

Središnje izborno povjerenstvo BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

Kopirati
Drag cursor here to close