Sjednica

Vlada FBiH o uništavanju ambrozije i izvozu opasnog otpada

Vlada je zadužila Fond za zaštitu okoliša FBiH da i u 2022. godini planira Lot za suzbijanje širenja i uništavanja ambrozije na području Federacije BiH i najkasnije do četvrtog mjeseca sljedeće godine podnese odgovarajuće izvješće.
Vijesti / Flash | 19. 08. 2021. u 14:07 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH usvojila je izvješće o provođenju Akcijskog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, koji je sačinilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Sve institucije odgovorne za provođenje Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije na području Federacije BiH obvezne su ispuniti zadane obveze u skladu sa svojim nadležnostima, planirati financijska sredstava i, najkasnije do četvrtog mjeseca 2022. godine podnijeti izvješća.

Vlada je zadužila Fond za zaštitu okoliša FBiH da i u 2022. godini planira Lot za suzbijanje širenja i uništavanja ambrozije na području Federacije BiH i najkasnije do četvrtog mjeseca sljedeće godine podnese odgovarajuće izvješće.

Federalna uprava za inspekcijske poslove i županijski inspektorati trebaju pojačati nadzor u skladu sa svojim zakonskim ovlastima i nastaviti provoditi zaduženja prema Odluci, te dostaviti izvješće Federalnom ministarstvu okoliša i turizma o provedenim aktivnostima najkasnije do četvrtog mjeseca 2022. godine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da nastavi koordinirati aktivnosti na provođenju Akcijskog plana, kao i da objedini sva pojedinačna izvješća federalnih institucija u integralno izvješće za tekuću godinu i dostavi ga Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Izvoz opasnog otpada

Na današnojoj sjednici Vlada FBiH se upoznala s informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o izvozu opasnog otpada iz Federacije BiH za 2020. godinu, koja će biti dostavljena Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kao centralnom kontakt mjestu za Bazelsku konvenciju u BiH.

Nakon što su gospodarski subjekti dobili suglasnosti država uvoza i tranzita, Federalno ministarstvo je izdalo konačne suglasnosti za izvoz opasnog otpada iz BiH/FBiH, te su na tom osnovu gospodarski subjekti u 2020. godini prikupili i izvezli 5.710,75 tona opasnog otpada. Ove količine su iznad godišnjeg prosjeka izvezenih količina iz 2018. i 2019. godine od 5.643,82 tone.

Najveće količine opasnog otpada - otpadni olovni akumulatori - izvezla je Modernizacija d.o.o. Gradačac u Republiku Srbiju u količini od 2.466,90 tona, potom slijedi izvoz otpadnih olovnih akumulatora C.I.A.K. d.o.o. Grude u Republiku Sloveniju od 1.571,41 tona. Ostali opasni otpad izvezen je i zbrinut na ekološki prihvatljiv način, u skladu s odredbama Bazelske konvencije, u zemlje Europske unije, kao što su Austrija, Slovenija, Njemačka i Hrvatska.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u 2020. godini odobrilo tranzit 800 tona opasnog otpada iz Crne Gore kroz Federaciju BiH u zemlje EU na konačno zbrinjavanje.
Ovo ministarstvo upoznalo je danas Vladu i sa informacijom o Projektu ''Nula otpada Jadranska mreža za događaje i festivale'' realiziranog u okviru Programa IPA Adriatic ''Zero Waste'', priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Imenovan novi Upravni odbor Zavoda Pazarić

Vlada Federacije BiH je na sjednici u četvrtak u Mostaru dala suglasnost na Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 4. kolovoza ove godine o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Suglasnost je dana i na Rješenje federalnog ministra o imenovanju novog Upravnog odbora ovog zavoda u sastavu Mirjana Mihalj (predsjednica), Avdulah Kovačević, Jasmina Kujan, Sulejman Haljevac i Amir Altunbabić (članovi), na razdoblje od četiri godine.

Federalna vlada je Nadzornom odboru BH Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodne suglasnosti za razrješenje Jasmina Salkića s pozicije vršitelja dužnosti direktora tog gospodarskog društva, te za imenovanje Mihajla Krmpotića za vršitelja te dužnosti do okončanja natječajne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Vlada je Skupštini BH Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodnu suglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka razdoblja na koji su imenovani. Prethodna suglasnost je dana i za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Asmira Mujanovića za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada je donijela potrebne akte za poništavanje ranije raspisanog, te za raspisivanje novog javnog natječaja za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala.

Potrebni akti su doneseni i za pokretanje procedure raspisivanja javnog natječaja za postavljenje direktora Federalnog zavoda za geologiju.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama gospodarskih društava opunomoćeni su Zdravko Buhač (JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo) i Sanela Milavić - Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo), priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kopirati
Drag cursor here to close