Revizija

Utvrđene nepravilnosti s naplatom parkinga u Neumu

Revizorima pak nije jasno zašto je koncesija uopće davana privatnoj tvrtki, umjesto komunalnom poduzeću.
Vijesti / Flash | 08. 09. 2020. u 19:42 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Federalni revizori utvrdili su niz nepravilnosti s upravljanjem gradskim parkiralištima na području Neuma, stoji u revizorskom izvješću Općine Neum.

Općinsko vijeće 28. studenog 2018. godine donijelo je Odluku o davanju koncesije za korištenje javnih gradskih parkirališta u gradu Neumu u gospodarske svrhe, kojom je društvu 'Bakus' d.o.o. Neum dalo koncesiju za korištenje javnih gradskih parkinga na osnovu samoinicijativne ponude za dodjelu koncesije.

Privatnoj firmi, umjesto javnoj

Dodjelu koncesije, navode revizori, Općinsko vijeće izvršilo je iako nije ispunilo uvjete utvrđene Zakonom o koncesijama Hercegovačko-neretvanske županijama, jer nije prethodno pribavilo mišljenje resornog ministarstva.

Revizorima pak nije jasno zašto je koncesija uopće davana privatnoj tvrtki, umjesto komunalnom poduzeću.

''Smatramo važnim istaknuti da je Općina osnivač Javnog poduzeća 'Komunalno Neum' d.o.o. Neum, kojem su povjereni poslovi održavanja javnih dobara u gradu Neumu Ugovorom o sufinanciranju troškova održavanja javnih dobara za 2019. godinu u iznosu od 171.990 KM. Neovisno o tome, Općina je donijela Odluku o davanju koncesije, kojom je poslove održavanja javnih parkinga i naplatu parking naknade prenijela na društvo 'Bakus' d.o.o. Neum, iako nisu ispunjeni uvjeti za to'', objavljeno je u izvješću.

S 'Bakusom' od 2008. godine

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća, načelnik je, navode, sa društvom 'Bakus' d.o.o. Neum, nakon podnošenja samoinicijativne ponude, zaključio Ugovor o koncesiji 7. siječnja 2019. godine, kojim društvu u svojstvu koncesionara dodjeljuje koncesiju radi obavijanja gospodarske djelatnosti parkiranja na javnim gradskim parkinzima, naplate parking naknade i održavanja javnih gradskih parkinga koji su predmet koncesije, bez mogućnosti građenja novih građevina.

Ugovorom se koncesija dodjeljuje na razdoblje od pet godina, s tim da razdoblje obavijanja koncesijske djelatnosti traje od 1. svibnja do 31. listopada tekuće godine. Revizori napominju da Općina sa istim koncesionarom zaključuje ugovore od 2008. godine. Ugovorom su utvrđeni lokaliteti za parkiranje vozila, ali nije navedena ukupna korisna površina parkinga, zbog čega se ne može utvrditi visina koncesionirane naknade.

Koncesionar je preuzeo obavezu da će plaćati godišnju naknadu za dodijeljenu koncesiju u iznosu od 81.000 KM, u četiri obroka po 20.250 KM u razdoblju od 15. srpnja do 15. listopada u tekućoj godini.

Plaćanje koncesije

Ukoliko se, prema ugovoru, godišnja naknada ne plati u određenom roku i na određeni način, zaračunavat će se zakonom propisane kamate, i ako se utvrdi da koncesionar nije platio godišnju naknadu ni nakon 30 dana od dana prijema pismene opomene, koncesionaru će se oduzeti koncesija.

''Utvrdili smo da koncesionar obaveze po novom ugovoru nije izmirio u prvoj godini korištenja koncesije u iznosu od 81.000 KM. Općina je uputila jednu opomenu za uplatu duga do kraja 2019. godine, ali uplata nije izvršena'', stoji u izvješću.

Zakonom o prekršajima od 5. lipnja 2014. godine propisano je da prekršaji i prekršajne sankcije mogu biti propisane zakonima BiH, Federacije, županije ili drugim propisima Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, vlada županija i odlukama gradskog ili općinskog vijeća. Ovi organi mogu propisivati prekršajne kazne i zaštitne mjere samo za povrede propisa koje oni donose u okviru svoje nadležnosti, utvrđene Ustavom i zakonom, pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom. Također, u Zakonu je navedeno da organ ovlašten da propisuje prekršajne kazne i zaštitne mjere ne može ovo pravo prenijeti na druge organe i da može imati vlastiti obrazac prekršajnog naloga koji treba biti odobren od Federalnog ministarstva pravde.

Izdavanje prekršajnog naloga

''Utvrdili smo da je aktom Federalnog ministarstva pravde od 23. srpnja 2008. godine društvu 'Bakus' d.o.o. Neum dato odobrenje za izdavanje obrazaca prekršajnog naloga, što nije u skladu sa navedenim odredbama Zakona o prekršajima'', naveli su.

Općinsko vijeće je 6. svibnja 2016. godine, tvrde, donijelo Odluku o reguliranju parkiranja na području Općine Neum, kojom je utvrdilo način organizacije i način naplate parkiranja motornih vozila na javnim parkinzima od 6. svibnja 2016. godine. U Odluci je definirano da ukoliko korisnik parkinga ne istakne kupljenu kartu s unutarnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla, ili u nju unese netočne podatke o vremenu korištenja parkinga, prekorači dopušteno vrijeme parkiranja, ne koristi parking mjesto u skladu sa obilježenim vertikalnim i horizontalnim oznakama itd., plaća novčanu kaznu u iznosu od 60 KM do 90 KM za osobna vozila, kombi, kamp i terenska vozila i od 90 KM do 200 KM za autobuse, priključna i teretna vozila.

Odlukom je, dodaju, regulirano da na vozilo zatečeno na Javnom parkingu bez valjane parking karte kontrolor naplate parkiranja ostavlja obavijest u elektroničkoj ili ručno pisanoj formi da će vlasniku zatečenog vozila osoba ovlaštena za kontrolu parkiranja izdati prekršajni nalog. Shodno navedenom, u slučaju kršenja pravila parkiranja, propisivanje prekršajnih naloga vršio je koncesionar.

Preispitati angažman 'Bakusa'

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća od 5. ožujka 2015. godine utvrđena je raspodjela sredstava koje naplati koncesionar od prekršajnih kazni, na način da se koncesionaru raspoređuje 80% naplaćenih sredstava na ime troškova izdavanja prekršajnih naloga. Revizori su utvrdili da je Općina naplatu prihoda od javnih parkinga pratila putem izvršenih uplata na depozitni račun, bez popratnih evidencija društva 'Bakus' d.o.o. Neum.

Od iznosa ukupno naplaćenih prekršajnih naloga, društvu 'Bakus' d.o.o. Neum pripalo je 80% (38.211 KM), a Općini 20% (5.052 KM), prema raspodjeli utvrđenoj Odlukom Općinskoga vijeća od 5. ožujka 2015. godine.

''Imajući u vidu da se nisu stekli uvjeti za zaključivanje ugovora o dodjeli koncesije jer prethodno nije pribavljeno mišljenje resornog ministarstva, kao i da je koncesionar propisivao prekršajne kazne i da nije uplatio ugovorenu koncesionarsku naknadu u iznosu od 81.000 KM, konstatiramo da nisu ispoštovane odredbe Zakona o koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije, Zakona o prekršajima i Ugovora o koncesiji'', naveli su revizori.

Općini je od strane revizora izdana preporuka da moraju preispitati daljnji angažman društva 'Bakus' d.o.o. Neum po osnovu zaključenog Ugovora o koncesiji za korištenje javnih gradskih parkinga i poduzeti aktivnosti da se ovi poslovi prenesu u nadležnost Javnog poduzeća 'Komunalno Neum' d.o.o. Neum, čiji je Općina osnivač.

Kopirati
Drag cursor here to close