Gdje su planovi?

Upozorenje: Lasić možda krši Zakon o cestama

Utvrđeno je da nadležni, odnosno ministar Lasić, ne provode Zakon o cestama čiji čl. 24. nalaže obvezu dostavljanja četverogodišnjih planova u Parlament FBiH na usvajanje.
Vijesti / Flash | 23. 11. 2019. u 12:25 Bljesak.info
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Parlament Federacije BiH upozorio je na moguće kršenje zakona od strane federalnog ministra preometa i veza Denisa Lasića, prenosi portal Vijesti.ba te dodaje da je, na jednoglasnono usvojeni prijedlog Odbora za promet i veze, Parlament FBiH 20. studenog 2019., također jednoglasno, usvojio 6 zaključaka kojim se od Vlade FBiH traži da poštuje Zakon o cestama FBiH. Naime, utvrđeno je da nadležni, odnosno ministar Lasić, ne provode Zakon o cestama čiji čl. 24. nalaže obvezu dostavljanja četverogodišnjih planova u Parlament FBiH na usvajanje.

Odbor je, stoga, donio Zaključke kojim se zadužuje Vladu FBiH da, sukladno članku 24. Zakona o cestama Federacije BiH, usvoji Srednjoročni program održavanja i zaštite, obnove i izgradnje javnih cesta koje su u nadleženosti FBiH te ih dostavi Parlamentu FBiH na razmatranje i davanje suglasnosti.

Prema istom izvoru, na istoj sjednici Vlada Federacije BiH zadužena je da, sukladno čl. 24. Zakona o cestama Federacije BiH, Parlamentu FBiH dostavi Izvještaj o ostvarivanju dugoročnih ciljeva razvoja cestovne infrastrukture za autoceste, brze i magistralne ceste utvrđenih Transportnom strategijom Federacije BiH.

JP ''Autoceste FBiH'' zaduženo je da usvoji Godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta i brzih cesta za 2020. godinu. I JP ''Ceste FBiH'' dužno je usvojiti Godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove magistralnih cesta za 2020. godinu.

Vlada Federacije BiH ovim je zaključcima dužna i najkasnije do 31.3.2020. godine Parlamentu FBiH dostaviti Izvještaj o provedbi Zakona o cestama FBiH s fokusom na odredbe koje se odnose na planiranje, gradnju, rekonstrukciju i održavanje javnih cesta.

Kopirati
Drag cursor here to close