Besplatna linija

TI BiH: Građani najviše prijavljuju korupciju u radu državne uprave

Prijavitelji korupcije koji se obraćaju TI BiH najčešće ukazuju na namještene natječaje u javnim institucijama, netransparentne prakse pri dodjeli javnih sredstava, neučinkovit rad inspekcijskih organa, kao i na dugotrajne sudske postupke.
Vijesti / Flash | 15. 07. 2021. u 10:27 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transparency International u BiH (TI BiH) u prvih šest mjeseci ove godine postupao je u 135 predmeta po prijavama građana, dok se u istom razdoblju 769 građana obratilo TI BiH putem besplatne linije za prijavu korupcije.

Kao i prethodnih godina, većina predmeta se odnosila na sektor državne uprave (66 prijava) i pravosuđe (18), dok je ove godine zdravstvo oblast sa povećanjem broja prijava u odnosu na prošlu godinu, što se može objasniti negativnim utjecajem pandemije COVID-19 i pritiskom koji je ona izvršila na zdravstveni sektor.

Porast broja prijava zviždača 

U priopćenju Transparency International u BiH se navodi da zabrinjava broj prijava osoba koje su žrtve korupcije, koje iznose skoro 50 posto svih prijava, dok je u odnosu na prošlu godinu evidentan porast broja prijava zviždača ili osoba koje prijavljuju korupciju iz svog neposrednog radnog okruženja.

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći je u ovom periodu pokrenuo pet upravnih sporova protiv javnih organa zbog onemogućavanja prava na pristup informacijama od javnog značaja, dok je u navedenom periodu doneseno pet presuda nadležnih sudova u korist TIBiH, u sporovima protiv: Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Grada Banja Luka, Gas-Res d.o.o. Banja Luka i JU Osnovna škola ''Aleksa Šantić'' Banja Luka.

Također se ističu i dvije preporuke Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH koje su izrečene po predstavkama Centra, a koje se odnose na kršenja ljudskih prava.

TIBiH pokrenuo je mnoge inicijative za unaprjeđenje zakonskog okvira u različitim oblastima od kojih su najvažnije prijedlozi za unapređenje zakonske zaštite osoba koje prijavljuju korupciju Ministarstvu pravde RS, kao i prijedloge na Prednacrt Zakona o slobodi pristupa informacijama Ministarstvu pravde BiH.

Dodaje se da su Ministarstvu prosvjete i kulture RS, Republičkom pedagoškom zavodu i poslanicima u NS RS dostavljeni prijedlozi za izmjene zakona u oblasti upravljanja u školama u Republici Srpskoj, s ciljem eliminacije koruptivnih rizika, čime je započeta kampanja ''Političari izađite sa časa''. Inicijativa je izazvala veliko interesovanje u javnosti budući da ona ima za cilj depolitizacije škola umanjujući značaj Ministarstva, odnosno Vlade, prilikom imenovanja direktora školskih ustanova.

Namješteni natječaji

TIBiH je inspekcijskim organima u Tuzlanskom kantonu podnio prijavu protiv ravnatelja Američkog univerziteta (AU) koji je naknadno i uhićen zbog pokušaja naplate dodatnih troškova od studenata. Na sličan način je, nakon uključivanja TIBiH u slučaj, izrečena presuda protiv bivšeg dekana Mašinskog fakulteta u Zenici koji je proglašen krivim za nesavjestan rad u službi zbog odbijanja da raspiše natječaj kojim bi asistent na tom fakultetu mogao da stekne zvanje docenta.

Dodaju da je TIBiH sudjeluje i u slučaju otkrivanja nezakonitih radnju u JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. Ravnatelj Adem Zalihić i Upravni odbor Zavoda su nezakonitim odlukama uvećavali plaće pojedinim radnicima Zavoda, a o čemu je TIBiH obavijestio i Kantonalno tužiteljstvo KS.

Prijavitelji korupcije koji se obraćaju TI BiH najčešće ukazuju na namještene natječaje u javnim institucijama, netransparentne prakse pri dodjeli javnih sredstava, neučinkovit rad inspekcijskih organa, kao i na dugotrajne sudske postupke. Sve se češće događa da se javni natječaji u institucijama poništavaju samo kako bi se zaposlio unaprijed određeni kandidat – navodi se u priopćenju.

TI BiH Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije pruža savjetodavnu pravnu pomoć prijaviocima korupcije, a inicijalni kontakt sa građanima se ostvaruje putem besplatnog broja 0800 55555. TI BiH posebno poziva zviždače, ili osobe koje prijavljuju korupciju iz svog neposrednog radnog okruženja, da se obrate u slučaju da im je potrebna pravna podrška.

Kopirati
Drag cursor here to close