IPA II

Web-aplikacija Direkcije za europske integracije BiH

eKonsultacije Direkcije za europske integracije BiH i Ministarstva pravde BiH razvijene su u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu s predstavnicima civilnog društva u BiH“.
Vijesti / BiH-EU | 28. 05. 2018. u 15:23 Bljesak.info
Kopirati

Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine pokrenula je u kolovozu 2016. godine web-aplikaciju eKonsultacije, u procesu programiranja i provedbe Instrumenta za predpristupnu pomoć IPA II. Riječ je o instrumentu Europske unije za pružanje pretpristupne pomoći u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Bosna i Hercegovina, zasad, ima mogućnost povlačenja 40 milijuna eura godišnje iz fondova Europske unije za područje demokracije i ljudskih prava, reforme javne uprave, azila i migracija, te dodatno 20 milijuna eura nakon usvojene državne strategije u oblasti transporta.

Građani BiH već godinu i po imaju na raspolaganju suvremeni internetski alat gdje na jednostavan način mogu podijeliti svoja mišljenja o pretristupnim fondovima EU-a i provođenju reformi. Na taj način se promovira strukturalna reforma koja će pomoći u transformaciji i usklađivanju sa standardima EU-a.

“Radi se u projektu jačanje kapacitete državnih institucija za uključivanje nevladinih organizacija i zainteresirane javnosti u proces donošenja političkih odluka koji je uključivao niz različitih aktivnost, od kojih je jedna aktivnost bila i izrada web-aplikacije”, objašnjava Goran Žeravčić, vođa projekta CBGI.

Postoji još jedna web-aplikacija, koju administrira Ministarstvo pravde BiH. Ova aplikacija približava građane takozvanoj e-upravi i omogućava njima, ali i predstavnicima organizacija civilnog društva, pristup potpunim i pravovremenim informacijama o procesu donošenja zakonskih dokumenata. No, između web-aplikacije Ministarstva pravde i Direkcije za europske integracije BiH postoji razlika.

“Web-aplikacije Ministarstva pravde BiH i Direkcije za europske integracije su vrlo slične u softverskom smislu, ali s različitim funkcionalnostima - Ministarstvo pravde BiH provodi konsultacije u vezi sa zakonima i podzakonskim aktima, a Direkcija u vezi s dokumentima koji nemaju takvu vrstu pravne snage kao što je slučaj sa dokumentima koje Ministarstvo pravde konsultira”, navodi Marina Kavaz-Siručić, glasnogovornica Direkcije za europske integracije.

"Budući da Direkcija za europske integracije BiH ima ulogu koordinatora procesa europskih integracija na nivou države, kao i koordinatora između državnih institucija i entiteta, te da, pored ostalih zadataka, koordinira i financijsku pomoć EU, prepoznata je važnost učešća građana u procesu programiranja i implementiranja IPA-e II", kazao je Midhat Džemić, šef Odsjeka za bilateralnu pomoć zemalja Europske unije BiH u DEI.

Aplikacija omogućava zainteresiranim građanima i organizacijama civilnog društva da se putem interneta potpuno i pravovremeno informiraju o procesu planiranja, programiranja i provedbe IPA-e II. Na sve sugestije i mišljenja Direkcija za europske integracije dužna je dati odgovor. Aplikacija je bila veoma korisna u davanju odgovora civilnog sektora na Upitnik Evropske komisije, no nije bila najuspješnija u eKonsultacijama.

“Jedan od razloga je činjenica da civilno društvo u BiH nije sektorski organizirano što bi bila olakšavajuća okolnost u kontekstu IPA-e, koja se planira i programira prema sektorima. Drugi razlog je što interes civilnog društva i građana za ovakvu vrstu visoko stručnih i hermetičkih dokumenata nije pretjerano izražen” ističe Kavaz-Siručić.

eKonsultacije Direkcije za europske integracije BiH i Ministarstva pravde BiH razvijene su u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu s predstavnicima civilnog društva u BiH“. Projekt je financirala EU s gotovo 300.000 eura u okviru programa IPA 2012. za BiH.

Kopirati