Istraživanje

U Nacionalnom parku Kozara otkrivene čak 44 nove vrste

Istraživanja je realizirao Centar za životnu sredinu od travnja do početka listopada 2018. godine.
Sci-Tech / Znanost | 25. 03. 2019. u 11:41 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Čak 44 nove vrste tvrdokrilaca otkriveno je na području Nacionalnog parka Kozara tijekom detaljnog istraživanja insekata tvrdokrilaca, sa fokusom na saproksilne vrste ovih insekata koje makar u jednom stadiju života naseljavaju stara i stabla koja se raspadaju.

Istraživanja je realizirao Centar za životnu sredinu od travnja do početka listopada 2018. godine.

''Nakon listopada je uslijedio duži period čišćenja, sortiranja i determinacije prikupljenog materijala. Važno je napomenuti da su ovo preliminarni rezultati i da će dalje analize, kako tvrdokrilaca, tako i ostalog prikupljenog materijala dati još veći broj podataka i zasigurno još neke nove vrste'', istaknula je Iva Miljević iz Centra za životnu sredinu, koja je vodila ova istraživanja.

Foto: PR / U Nacionalnom parku Kozara otkrivene čak 44 nove vrste tvrdokrilaca

Saproksilni tvrdokrilci imaju izuzetno važnu ulogu u procesima razgradnje organske materije i kruženju hranjivih materija u prirodi, te predstavljaju pokazatelje očuvanosti i prirodnosti šumskih ekosistema. Smatraju se najugroženijim insektima u šumskim ekosistemima umjerenog klimatskog područja Europe, dok tvrdokrilci predstavljaju jednu od najbrojnijih i najznačajnijih grupa insekata navedenih u Direktivi o staništima Europske unije.

Rezultati istraživanja su prezentirani zaposlenima Nacionalnog parka nakon čega je diskutirano o stanju šumskih ekosistema, kao i o preporukama da se biodiverzitet parka održi u što izvornijem stanju.

''Različitim oblicima suradnje u Nacionalnom parku Kozara je izvršeno detaljno istraživanje flore i faune, u prvom redu viših biljaka i slijepih miševa. Sve ostale grupe organizama su istražene djelomično, tako da svako istraživanje u Nacionalnom parku Kozara predstavlja veliki doprinos u sklapanju mozaika živog svijeta parka. Dalja istraživanja su značajna zbog boljeg upravljanja Parkom, jer će mnoge vrste za koje i ne znamo da su prisutne zahtijevati drugačije mjere zaštite u cilju očuvanja vrsta i njihovih staništa'', istaknuo je direktor Nacionalnog parka Kozara Dragan Romčević.

Foto: PR / U Nacionalnom parku Kozara otkrivene čak 44 nove vrste tvrdokrilaca

Uz prezentirane rezultate istraživanja, Parku je dostavljan i promotivni materijal projekta, kao i nova informativna tabla koja će se uskoro moći vidjeti na području memorijalne zone "Mrakovica".

Centar za životnu sredinu već godinama provodi istraživanja u zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima, čemu u prilog govori na tisuće prikupljenih nalaza, novih vrsta za istraživana područja, ali i novih vrsta za Bosnu i Hercegovinu.

Istraživanja u Nacionalnom parku Kozara su podržana od Rufford fondacije koja podržava rad mladih istraživača.

Kopirati
Drag cursor here to close