Ostaje godinu dana

Švedska šalje inspektora u BiH zbog zagađenja

Inspektor iz Švedske trebalo bi da dođe u BiH, gdje će boraviti godinu dana, te obučavati naše inspektore za nadzor industrijskih i drugih subjekata u smislu poštuju li propise o kvalitetu zraka.
Sci-Tech / Znanost | 24. 12. 2018. u 08:54 Bljesak.info
Kopirati

Inspektor iz Švedske trebalo bi da dođe u BiH, gdje će boraviti godinu dana, te obučavati naše inspektore za nadzor industrijskih i drugih subjekata u smislu poštuju li propise o kvalitetu zraka, pišu Nezavisne novine.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) ukazuju da je BiH jedna od najzagađenijih zemalja na svijetu i spada u tri zemlje s najvišim postotkom mortaliteta povezanim sa zagađenjem zraka, a bh. vlasti će, u suradnji sa švedskim partnerima, pokušati riješiti ovaj problem.

Dušanka Makivić, načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću Inspektorata RS, kaže da u Republici Srpskoj trenutno radi pet republičkih ekoloških inspektora i 26 ekoloških inspektora na lokalnoj razini, odnosno na teritoriji gradova i općina. 

Po njezinim riječima, kada je riječ o kontroli kvaliteta vazduha, Zakonom o zaštiti zraka propisano je da jedinica lokalne samouprave na svojoj teritoriji uspostavlja lokalnu mrežu mjernih stanica, odnosno mjernih mjesta za praćenje kvaliteta zraka.

"Monitoring kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži obavlja se prema propisu koji za svoju teritoriju donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, a koji mora biti usklađen sa navedenim zakonom", kaže za Nezavisne novine Dušanka Makivić.

Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla, pozdravlja aktivnosti koje slijede uz pomoć švedskih partnera.

"Ako promatramo Tuzlanski kanton, znamo da u zadnjih deset godina imamo povećane koncentracije zagađujućih materija u zraku, te da one prelaze granične vrijednosti. Više se ne može čekati. Jednom se mora krenuti sa analizom stanja, planiranjem konkretnih mjera, njihovom implementacijom i praćenjem rezultata", rekla je Agić za Nezavisne novine.

Inače, ovim projektom će u potpunosti upravljati Švedska agencija za zaštitu životne sredine, koja će se u sprovođenju mjera oslanjati na švedske partnere te institucije iz RS i FBiH.  Projekat se financira donatorskim sredstvima Švedske, a predviđeno trajanje je od 2018. do 2022. godine.

Predviđene su, između ostalog, i studije o izvorima zagađenja zraka u šest velikih gradova, po tri u RS i FBiH.

U planu je i razmatranje proširivanja zona bez prometa u većim gradovima.

Kopirati