Pare i muzika

Što su sve 'mućkali' operateri tijekom pandemije?

Preporučuje se i striktno poštivanje ugovorne cijene i razine kvalitete usluge, posebno u brzini interneta...
Sci-Tech / Tehnologija | 28. 04. 2020. u 14:11 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

 

Institucija Ombudsmana po službenoj dužnosti pokrenula je istražne radnje na temelju činjenica predstavljenih u žalbama i upitima potrošača, istraživanja tržišta te osobnih zapažanja prilikom pružanja telekomunikacijskih usluga od strane telekom operatera potrošačima.

''Nakon poduzetih radnji razvidno je da je, uslijed izvanredne situacije, tj. pandemije virusa Covid-19, te pojačanog pritiska na telekomunikacijsku infrastrukturu zbog ostanka kući, došlo do pada kvalitete usluge pružanja interneta u smislu neosiguravanja ugovorene brzine pružanja usluge. Također, ukazano nam je na nepoštenu i diskriminatornu praksu pojedinih telekom operatera koji odbijaju postojećim korisnicima (kojima je istekao ugovoreni period usluge) ponuditi zaključenje ugovora u skladu s posebnim akcijskim uvjetima koji se nude 'novim' korisnicima'', naveli su imbudsmani

Kaži kako ovakvo različito tretiranje korisnika te ograničavanje prava na izbor dovodi ''stare'' korisnike u neravnopravni položaj te je suprotno dobroj poslovnoj praksi i logici koja nalaže da se lojalni korisnici dodatno nagrađuju pogodnostima u cilju zahvale i održavanja fer i partnerskog odnosa.

Stoga se, kako je navedeno, preporučuje telekom operaterima u BiH da osiguraju primjenu osnovnih kriterija u pružanju telekomunikacijskih usluga, a koje se tiču dostupnosti, kontinuiteta, kvalitete i cijene  usluge, kao i jednakosti u pristupu i tretmanu svih potrošača, te informiranju istih.

Preporučuje se i striktno poštivanje ugovorne cijene i razine kvalitete usluge, posebno u brzini interneta, bez dodatnog uvjetovanja i ograničenja. Također, preporučuje se striktno poštivanje odredbi Zakona zaštiti potrošača kojima se štite prava potrošača, kao ugovorne strane u ugovorima o pružanju telekomunikacijske usluge, s posebnim osvrtom na pravo potrošača na izbor korištenja/nekorištenja usluge kod eventualne izmjene ugovornih odredbi na štetu potrošača, na smanjenje cijene proporcionalno smanjenju kvalitete usluge kao i na pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora, bez plaćanja pretplate na ostatak obveznog ugovorenog perioda.

''Preporučuje se prestanak diskriminatorne i nepoštene poslovne prakse kojom se postojeći korisnici stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na nove korisnike u smislu nejednakih uvjeta za zaključivanje istih ugovora o pružanju usluga'', naveli su iz Institucije Ombudsmana.

Kopirati
Drag cursor here to close