CEPS

Postani inženjer zaštite na radu ili zaštite od požara!

Posljednjih deset godina povećana je potreba za inženjerima zaštite na radu i zaštite od požara zbog toga što navedena oblast svakim danom obuhvata sve širi segment tržišta i gradnje u cijelom svijetu te zapošljava sve više ljudi.
Sci-Tech / Obrazovanje | 10. 08. 2020. u 13:06 Promotivni tekst

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Studijski program „Zaštita na radu i zaštita od požara“ na Visokoj školi „CEPS – Centar za poslovne studije“ u Kiseljaku ima zadatak da osposobi kadrove zaštite na radu i zaštite od požara, u skladu sa nastavnim planovima i programima usklađenim sa Bolonjskom deklaracijom i Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine te drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

Trenutačne analize stanja u području zaštite na radu i zaštite od požara ukazuju na zabrinjavajuće stanje, unatoč deklarativnim stavovima i svim preduzetim mjerama i aktivnostima u društvu. Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nesreće na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ukoliko se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima. Obrazovanjem i stvaranjem kulture sigurnosti, budući stručnjaci će svoja znanja moći prenositi na sve uposlenike i građane, čime će u znatnoj mjeri uticati na smanjenje neželjenih posljedica u društvu.

Inženjeri zaštite na radu i zaštite od požara utvrđuju postupke, metode i sredstva za zaštitu na radu. Zaštita na radu i zaštita od požara obavezna je i propisana zakonima. Inženjeri zaštite na radu i zaštite od požara primjenjuju zakonska pravila na raznim područjima ljudske djelatnosti u svakodnevnim prilikama.

 

Pravo upisa

Nastava na studijskom programu „Zaštita na radu i zaštita od požara“ sa smjerovima „Zaštita na radu“ i „Zaštita od požara“ se izvodi na prvom ciklusu studija i rezultira sa 180, odnosno 240 ECTS bodova, ovisno o trajanju studija od 3 ili 4 godine, a izvodi se kao redovni i vanredni.

Na studij se mogu upisati osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u Bosni i Hercegovini, kao i strani državljani nakon izvršene nostrifikacije te osobe koje imaju završenu višu školu iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara i prelaznici sa drugih visokoškolskih institucija.

 

Preuzmite znanje koje ćete uspješno koristiti!

Osnovni cilj studijskog programa je da u moderno opremljenim prostornim i nastavnim uslovima omogući studentima sticanje temeljnih teorijskih i stručnih znanja iz naučnog interdisciplinarnog tehničkog područja i struke. Posebna pažnja će se tokom studija posvetiti praktičnoj nastavi, proučavanju konkretnih problema struke i usvajanju vještina za obavljanje zadataka iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.

Posljednjih deset godina povećana je potreba za inženjerima zaštite na radu i zaštite od požara zbog toga što navedena oblast svakim danom obuhvata sve širi segment tržišta i gradnje u cijelom svijetu te zapošljava sve više ljudi. Učinite novi korak u vašoj budućnosti i sigurni smo da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam dali svojim odabirom, jer kod nas je student uvijek na prvom mjestu! Upiši se!

Visoka škola "CEPS - Centar za poslovne studije" u Kiseljaku

Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak

 Telefoni:

+387 (0)30 875 208 ili 875 221

+387 (0)63 473 333 ili 653 111

E-mail: [email protected]

 

Kopirati
Drag cursor here to close