Pravo

ELSA Mostar: Prvi put organiziran seminar gdje su predavači bili studenti

Glavna karakteristika seminara ''Europski građanski postupak'' u odnosu na druge seminare jest da su glavni predavači studenti.
Sci-Tech / Obrazovanje | 13. 03. 2019. u 08:25 Bljesak.info
Kopirati

Lokalni odbor ELSA MOSTAR je organizirao seminar pod nazivom ''Europski građanski postupak''.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Seminar ''Europski građanski postupak'' održan je u utorak na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Foto: PR / Seminar je održan na Pravnom fakultetu

Predavači su bili studenti 1. godine diplomskog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. ELSA MOSTAR po prvi put organizira seminar gdje su predavači bili studenti.

Glavna karakteristika seminara ''Europski građanski postupak'' u odnosu na druge seminare jest da su glavni predavači studenti.

To su sljedeći studenti: Ernest Rechner,Ivana Jakin, Ana-Marija Ćosić, Anđela Rozić, Anđelko Radoš, Ana Džida, Ivana Marijanović, Ana Marijanović, Dragica Zovko, Ana Pelivan, Dijana Groznica, Ana Sosa pod mentorstvom doc.dr.sc.Viktorija Haubrich.

Foto: PR / Seminar ''Europski građanski postupak''

Predavanje je bilo namijenjeno svim studentima prava te svim pravnicima. Zaključci sa seminara su sljedeći:

  • Predlažemo izmjene de lege ferenda Zakona o parničnom postupku u smjeru ostvarivanja pravosudne suradnje u Europskoj uniji ugradnjom posebne glave u zakon, o europskim parničnim postupcima
  • Smatramo da je nužna edukacija nacionalnih sudaca kako bi se što bolje upoznali s europskim građanskim procesnim pravom.
  • Nužno je i uvođenje novih tehnologija, modernizacija korištenjem elektroničke komunikacije (koje bi bilo korisno za brže procesuiranje predmeta) i da se osiguraju odgovarajuće nacionalne mreže za informiranje o mogućnosti korištenja ovog postupka.
  • Potrebno je osigurati upoznavanje s nadležnošću Suda Europske unije za postupak prethodnog tumačenja Ugovora Europske unije te valjanost i tumačenju akata institucija, tijela, ureda ili agencija Unije.
  • Potrebno je upoznavanje sa sudskim sustavom Europske Unije i nadležnosti nacionalnih sudova u provođenju europskog građanskog postupovnog prava.
  • Nužna je edukacija pravnika s temeljnim Uredbama koje reguliraju europsko građansko postupovno prava te unificiranim građanskim postupcima.
  • Potrebno je osnivanje Europske pravosudne akademije s ciljem provođenja educiranja pravnika o europskom pravu.

Glavni sponzori seminara ''Europski građanski postupak'' su Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru te Studentski zbog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Kopirati