Zašto nemaju internet'

BiH: 51,5 % ispitanika tvrdi da im internet ne treba

Prema istraživanju Agencije za statistiku BiH, najčešće navedeni razlozi zbog kojih domaćinstvo nema pristup internetu je taj da nemaju potrebu za njim - 51,1 posto, a 41,8 posto se izjasnilo da ne posjeduje vještine.
Sci-Tech / Internet | 12. 01. 2018. u 23:02 Bljesak.info
Kopirati

U BiH je prošle godine oko 66 posto domaćinstava imalo pristup internetu, a 33,3 posto nije, dok je 63,6  posto domaćinstava imalo pristup računalu.

Prema istraživanju Agencije za statistiku BiH, najčešće navedeni razlozi zbog kojih domaćinstvo nema pristup internetu je taj da nemaju potrebu za njim - 51,1 posto, a 41,8 posto se izjasnilo da ne posjeduje vještine, piše Srna.

Kada je riječ o vrsti interneta koji se koristi u domaćinstvima, 62,9 posto ima fiksni širokopojasni priključak - ADSL, DSL, VDSL, kablovska, optička vlakna, satelitska.

Istraživanje je vršeno na uzorku od 9.066 domaćinstava, a podaci su prikupljeni kombiniranim metodama, telefonskim anketiranjem i anketnim upitnikom metodom licem u lice.

Za ova istraživanja su uključena samo ona domaćinstva koja imaju bar jednog člana dobi između 16 i 74 godine.

 

Kopirati