Europa za nas

EU info centar objavljuje 'Europa za nas': Nagradno natjecanje za mlade novinare

Sci-Tech / Flash | 29. 07. 2015. u 09:07 A.M.
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Pravo sudjelovanja u nagradnom natjecanju imaju mladi novinari iz BiH koji do 31. listopada 2015. godine objave i na natjecanje prijave vlastiti novinarski članak o programima i projektima Europske unije u BiH.

Pravilnik za prijavu i sudjelovanje u nagradnom natjecanju 'Europa za nas'

U natjecanju 'Europa za nas' pravo sudjelovanja imaju svi profesionalni novinari, novinari amateri i studenti, građani Bosne i Hercegovine starosti od 18 do 35 godina (rođeni od 1980. do 1997. godine).

Sudionik natjecanja treba do 31. listopada 2015. godine prijaviti vlastiti novinarski članak koji je u periodu od 1. kolovoza do 31. listopada 2015. objavljen u tiskanim novinama koje izlaze bilo gdje na području BiH ili na bh. internet portalu koji je profiliran kao kredibilan vjesnik sa svakodnevnom objavom aktualnih informacija.

Novinarski članak treba biti isključivo na temu programa i projekata koje financira Europska unija, suradnje BiH i EU na njihovoj realizaciji, s fokusom na doprinos unapređenju života pojedinaca, grupa, zajednica i/ili sveukupne populacije u BiH.

Poželjno je da članci obrađuju temu s aspekta korisnika, da opisuju „ljudsku dimenziju“ i da sadrže autentične izjave aktera. Neki od primjera tematskih oblasti su: Pomoć EU u oporavku od poplava, EU programi razmjene i usavršavanja studenata, podrška razvoju privrede i dr. Više informacija o EU i aktivnosti Europske unije u BiH dostupno je na web stranici www.europa.ba .

Prijavljeni novinarski članci trebaju biti originalni radovi, napisani u skladu s pravilima novinarske struke,dužine od 300 do 1000 riječi i sa najmanje jednom autorskom fotografijom kao ilustracijom.

Nakon 31. listopada EUIC/EUD komisija sastavljena iz stručnjaka iz oblasti novinarstva i komunikacija će izabrati 3 pobjednička rada, i rezultate objaviti do 30.studenog 2015. godine na web stranici www.EUinfo.ba. Autori prvoplasiranih radova će imati priliku da izaberu po jednu nagradu među sljedećim artiklima:

Laptop, smart telefon, tablet, televizor ili digitalni fotoaparat, sve u vrijednosti većoj od 500 KM. Nakon završetka procesa glasanja EU info centar će pobjednicima ponuditi na izbor konkretne artikle;

Jedan sudionik natjcanja može prijaviti više objavljenih novinarskih članaka. EU info centar će na web stranici www.EUinfo.ba postaviti linkove na sve prijavljene novinarske članke koji zadovoljavaju osnovne forme i kriterije novinarske struke i ovog natjecanja.

Prijavu novinarskog članka potrebno je poslati putem elektronske pošte na email adresu [email protected], sa navedenim naslovom ''Europa za nas – Ime i Prezime učesnika/učesnice'' najkasnije do 31. listopada 2015. godine. Prijave primljene nakon navedenog datuma neće se uzimati u obzir;

Prijave moraju sadržavati:
ime i prezime autora rada;
datum rođenja;
adresu stanovanja;
kontakt telefon;
link(ove) na internet portal(e) na kojima je objavljen novinarski članak ili skeniranu stranicu sa člankom ukoliko je isti objavljen u štampanim novinama.

Sve prijave automatski postaju vlasništvo EU info centra i mogu biti objavljene u EU elektronskim i tiskan publikacijama. Prijavom na natjecanje sudionici garantiraju:
da je prijavljeni novinarski članak njihovo autorsko djelo;
da su navedeni osobni podaci točni;

da sudionik natjecanja prihvaća sva pravila.

Novinari mogu tražiti od EU info centra informacije o određenim programima i projektima Europske unije koji su predmet njihovog istraživanja za novinarske članke koje žele napisati, objaviti i prijaviti za ovo natjecanje. Zahtjevi za informacijama o EU projektima i za pojašnjenjima u vezi sa natjecanjem mogu se poslati na e-mail adresu [email protected], s navedenim predmetom poruke 'Europa za nas'.

Kopirati
Drag cursor here to close