Koga boli moj zub

Zašto više od 20 tisuća mladih u BiH ostaje bez zuba?!

Lifestyle / Flash | 07. 06. 2017. u 14:12 A.J.
Kopirati

Nedostatak dobre volje jedini je razlog zbog kojeg se ne rješava problem stomatološke zaštite osoba sa invaliditetom u FBiH.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U ovoj zemlji je lakše dobiti uputnicu za estetsku operaciju nego riješiti gorući problem s kojim se suočavaju osobe sa invaliditetom.

Udruge i roditelji djece s invaliditetom godinama nailaze na zidove u institucijama kojima je u opisu posla da riješe problem koji dotiče populaciju od preko dvadeset tisuća osoba. Radi se, dakle, o dvadeset tisuća ljudi koji već u dobi od 20 godina ostaju bez zuba, što je uzrokovano dijelom zbog terapija koje primaju i koje izazivaju propadanje zuba, a najvećim dijelom zbog činjenice da se ne rješava problem, odnosno ne omogućuje im se osnovno ljudisko pravo – pravo na zdravstvenu zaštitu.

''Našoj djeci se mora pod hitno omogućiti da u stomatološkim ustanovama dobiju mogućnost da im se stomatološki zahvati rade u općoj anesteziji'', kazala je danas na konferenciji kojom je službeno počela kampanja Koga boli moj zub, Danijela Kegelj iz Udruge Vedri osmijeh iz Mostara.

Osobe sa invaliditetom u našoj zemlji diskriminirane su kada je u pitanju stomatološka zaštita. Trenutno je kompletna usluga za njih moguća samo u jednoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u FBiH – na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu, navedeno je u priopćenju koalicije Jednakost za sve.

Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koja obvezuje državu da pruža osobama sa invaliditetom isti obim i kvalitet zdravstvenih usluga i programa koji se pružaju ostalim građanima. Servisi zaštite trebaju biti trajno dostupni svima bez razlike i bez diskriminacije. Zakon o pravima i obvezama pacijenata FBiH garantira pravo na dostupnost zdravstvene zaštite. Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, navedena prava se ne poštuju, posebno u sferi pružanja stomatološke zaštite, iako su prava zagarantirana sustavom zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Nevladina organizacija Inicijativa i civilna akcija (ICVA) u okviru koalicije „Jednakost za sve“ implementira projekt Sprečavanje diskriminacije u pristupu stomatološkoj zaštiti za osobe sa invaliditetom i kampanju od društvenog interesa koja se fokusira na iznalaženje rješenja za uvođenje prilagođene stomatološke zaštite uz opću anesteziju u javne zdravstvene ustanove u FBiH.

''Ono što ovaj problem čini još većim jeste činjenica da za rješavanje ovoga problema nema ni zakonskih ni financijskih prepreka. Radi se o dobroj volji, dogovoru i angažmanu nadležnih ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenih osiguranja i zdravstvenih ustanova'', kazala je Vesna Vukmanić ispred ICVA-e.

Kopirati