Raspisan natječaj

HNK Mostar bira ravnatelja

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru raspisalo je natječaj za izbor ravnatelja.
Kultura / Kazalište | 01. 12. 2018. u 17:34 Bljesak.info
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

 HNK Mostar / Bljesak.info

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru raspisalo je natječaj za izbor ravnatelja ove institucije. Izbor i imenovanje vrši se na razdoblje od četiri godine.

Kandidati koji se prijavljuju za ovaj posao trebaju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom, i to:

- da su državljani BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),

- da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),


- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja natječaja (dokaz: kandidati koji su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti potvrdu, a oni koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti ovjerenu izjavu),

- da nisu kažnjavani iz oblasti gospodarskog prijestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (uvjerenje nadležnog suda),

- da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata od strane nadležnog organa).

Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom, i to:

- da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS) ili diplomu Bolonjskog sustava, studiranja s najmanje 300 ECTS bodova, umjetničkog ili društvenog smjera,

- pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u oblasti kulture i umjetnosti,

- da ima sklonosti za kulturno-umjetnički te kreativni rad i znanost.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti:

- detaljan program rada za četverogodišnji mandat,

- dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u ovom natječaju.

 Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraći životopis, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih ovim natječajem.

Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja i naznakom na kuverti "PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA RAVNATELJA" dostaviti osobno ili poštom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, Kneza Domagoja b.b., 88 000 Mostar

Kopirati
Drag cursor here to close