Info vodič

Seminar - Ograničenja slobode izražavanja u BiH ....

Info vodič

Seminar - Ograničenja slobode izražavanja u BiH ....

Kategorija: Razno

Ukratko

Dvodnevni, inter-profesionalni seminar 'Ograničenja slobode izražavanja u BiH: Instrument političkog pritiska protiv novinara/medija i/ili legitimna primjena europskih standarda i Člana 10 EKLjP'. Radionica će se održati u hotelu 'Holiday' u Sarajevu, 15. i 16. ožujka.

Seminar počinje u četvrtak, 15. ožujka od 12 sati, a izjave za medije su predviđene istog dana, u četvrtak u 13:30 sati.

Cilj seminara je unaprijediti primjenu Člana 10 EKLjP i kao i primjenu drugih europskih standarda u bh. sudskoj praksi, unaprijediti zastupanje novinara/urednika/izdavača pred sudovima u BiH te unaprijediti znanje i praksu novinara/urednika/izdavača kao i odvjetnika/pravnika koji zastupaju novinare i medije pred sudovima u BiH.

Vrijeme
15. 03. 2018. u 12:00
15. 03. 2018. u 19:00

Ostali info vodiči