Info vodič

Radionice - Nove metode liječenja melanoma i Iskustva liječnika i pacijenata

Info vodič

Radionice - Nove metode liječenja melanoma i Iskustva liječnika i pacijenata

Kategorija: Razno

Ukratko

Radionice 'Nove metode liječenja' i 'Iskustva liječnika i pacijenata' za zdravstvene djelatnike i studente.

Provedbom projekta MELAdetect pridonosi se prevenciji melanoma kože, sluznica i oka, poboljšanju rane dijagnoze melanoma, informiranju i podizanju svijesti o melanomu kože, sluznica i oka, informiranju i podizanju svijesti o novim terapijskim mogućnostima kod melanoma te o mogućnostima sudjelovanja u kliničkim studijama i razmjeni iskustava u prekograničnom području.

Dvodnevna radionica 'Nove metode liječenja melanoma' za zdravstvene djelatnike i studente će se održati u utorak i srijedu, 15. i 16. siječnja, u Vijećnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Predavanja 1. dana, 15. siječnja, započet će u 13 sati, a 2. dana, 16. siječnja u 11 sati.

Teme koje će biti predstavljene su:
• Značaj edukacije na Medicinskom fakultetu u Mostaru u prevenciji i liječenju melanoma
• Troškovi suvremenog liječenja metastatskog melanoma
• Suvremeni principi liječenja melanoma.

Nakon održavanja dvodnevne radionice i pauze uz osvježenje za sudionike, uslijedit će održavanje jednodnevne radionice za zdravstvene djelatnike i studente pod nazivom 'Iskustva liječnika i pacijenata' na istoj lokaciji, u srijedu, 16. siječnja, s početkom u 13 sati.

Teme koje će biti predstavljene su:
• Iskustvo liječnika u obradi pacijenta s melanomom
• Iskustvo pacijenta u borbi protiv melanoma.

Vrijeme
15. 01. 2019. u 13:00
16. 01. 2019. u 14:00

Ostali info vodiči