Info vodič

Prezentacija upravljanja otpadnom elektronskom i električnom opremom

Info vodič

Prezentacija upravljanja otpadnom elektronskom i električnom opremom

Kategorija: Razno

Ukratko

Ovlašteni operator za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u FBiH, u Gradu Mostaru pokreće projekt Recikliran uređaj je spašen resurs.

U tu svrhu bit će organiziran sastanak s predstavnicima Grada Mostara, komunalnih poduzeća, lokalnih medija i koordinatorima škola koje su potvrdile sudjelovanje u edukacijsko - ekološkom projektu.

Svrha prezentacije i posjete je da se uspostavi suradnja i uredi oblast pravilnog odlaganja i zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada u Mostaru. Proces sakupljanja bi obavljalo komunalno poduzeće na osnovu potpisanog ugovora, a uz naknadu koju bi plaćao ZEOS eko-sistem, e-otpad bi se nakon toga predavao ovlaštenom sakupljaču na reciklažu.

Planirani termin sastanka i prezentacija projekta je četvrtak 11.10. od 12 sati u Gradskoj vijećnici.

Vrijeme
11. 10. 2018. u 12:00
11. 10. 2018. u 13:00

Ostali info vodiči