Info vodič

Konferencija Predstavljanje inicijative za izmjene i dopune kaznenog zakona FBiH ...

Info vodič

Konferencija Predstavljanje inicijative za izmjene i dopune kaznenog zakona FBiH ...

Kategorija: Razno

Ukratko

U okviru obilježavanja međunarodne kampanje '16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja', Agencija za ravnopravnost spolova BiH/Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u suradnji sa Centrom ženskih prava Zenica organizira konferenciju pod nazivom 'Predstavljanje Inicijative za Izmjene i dopune Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u cilju stvaranja zakonodavnog okvira za sankcioniranje osoba koje vrše kaznena djela putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija'.

Konferencija će se održati u hotelu 'Bosnia' u Sarajevu (dvorana Neretva) 8. prosinca 2017. godine sa početkom u 10 sati. Izjave za medije su predviđene u periodu od 9:45 do 10 sati.

Vrijeme
08. 12. 2017. u 10:00
08. 12. 2017. u 11:30

Ostali info vodiči