Sa sjednice

Vlada FBiH - O zaštiti zraka i prodaji stanova

Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti zraka s ciljem zaštite, upravljanja i poboljšanja kvalitete zraka, poduzimanja mjera zaštite ozonskog omotača i ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama.
Gospodarstvo / Ulaganja | 27. 06. 2019. u 11:43 Bljesak.info
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti zraka s ciljem zaštite, upravljanja i poboljšanja kvalitete zraka, poduzimanja mjera zaštite ozonskog omotača i ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama. 

U zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka primjenjuju se i odredbe zakona o zaštiti okoliša i drugih propisa, a kantoni mogu donijeti svoje zakone iz ove oblasti. 

Inače, važeći Zakon o zaštiti zraka u FBiH donesen je 2003. godine, te izmijenjen i dopunjen 2010. godine. Na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o problemu zagađenosti zraka u Federaciji BiH, održanoj 15 i 22. marta 2017. godine, zaključeno je da treba donijeti novi Zakon o zaštiti zraka koji će biti usklađen s direktivama koje važe u zemljama Evropske unije, pa je izrada novog zakona uvrštena u Program rada Vlade Federacije BiH. 

Novina u odnosu na postojeća rješenja je u jasnijem definiranju nadležnosti organa i sektora u zaštiti kvaliteta zraka, te detaljnije definiranje monitoringa kvaliteta zraka na razini FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave putem mjernih stanica. Definirane su i zone aglomeracija s ciljem ocjenjivanja i upravljanja kvalitetom zraka. 

Pri izradi novog zakona korištena je i praksa zemalja Europske unije, a prije svega zemalja u našem okruženju, koje su joj pristupile ili će to uskoro učiniti. Naravno, uvaženo je i realno stanje institucija Federacije BiH u pogledu njihovih kapaciteta, stručnosti i raspoloživih budžeta.

Nepostojanje agencije za okoliš, koja bi se bavila stručnim poslovima, nadoknađeno je tako što su određeni stručni poslovi pozicionirani u postojećim institucijama - Federalnom hidrometeorološkom zavodu i Fondu za zaštitu okoliša FBiH. 

Foto: PR / Vlada FBiH - O zaštiti zraka i prodaji stanova

Vraćanje, dodjela i prodaja stanova

Jedna od novina u Nacrtu zakona o izmjenama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, utvrđenom na današnjoj sjednici Vlade FBiH, jeste reguliranje pitanja raspolaganja stanovima ukoliko davalac stana na korištenje nije podnio zahtjev za njegovo vraćanje u propisanom roku. U tom slučaju stan se stavlja na raspolaganje općini ili gradu na čijoj se teritoriji nalazi. 

Regulirana je i situacija kada davalac stana na korištenje raspolaže viškom stanova koji nisu dodijeljeni njegovim radnicima (zbog starosti stana, nezainteresiranosti za ulaganja u stan i slično). Sada je pružena mogućnost svima osobama da putem javnog natječaja mogu steći pravo na dodjelu stanova na korištenje. 

Kada je riječ o dodjeli stanova privatiziranog poduzeća kojima raspolažu općina ili grad, novo je rješenje da sve zainteresirane osobe mogu putem javnog poziva učestvovati u postupku za dodjelu tih stanova na korištenje. 

Sada su stvoreni i uslovi za izvršenje presude Ustavnog suda Federacije BiH od 24.6.2008. godine kojom je utvrđeno da je člankom 2. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova iz 2008. godine povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu. 

Konsolidacija gospodarskih društava

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u FBiH. 

Novopredloženo rješenje je da zahtjev za financijsku konsolidaciju gospodarskog društva s većinskim učešćem državnog kapitala odgovorna osoba podnosi u roku od šest, a ne kao sada pet mjeseci od stupanja Zakona na snagu. 

Također je, s dosadašnjeg 10. srpnja 2019. godine, rok do kojeg maksimalno može trajati postupak financijske konsolidacije produžen na 31. prosinac 2021. godine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Kopirati
Drag cursor here to close