Poddionica Mostar jug - tunel Kvanj

Gradnja autoceste Mostar jug - Buna je javni interes FBiH

Utvrđen javni interes za izgradnju autoceste na poddionici Mostar jug - Buna poddionica Mostar jug - tunel Kvanj
Gospodarstvo / Ulaganja | 12. 12. 2018. u 13:57 Bljesak.info
Kopirati
Foto: YouTube / Vizualizacija Mostar Jug - Buna

Federalna vlada odlučila je danas da je izgradnja dionice autoceste Mostar jug - Buna, poddionica Mostar jug - tunel Kvanj, na Koridoru Vc, u dužini od 9,2 km, od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i da je JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Naloženo je korisniku eksproprijacije da pokrene postupak eksproprijacije ovih nekretnina. Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, prema Planu poslovanja za 2018. godinu i Trogodišnjem planu poslovanja za period 2018. - 2020. godina.

Federalna vlada usvojila je Program utroška uplaćenog dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153.000.000 KM utvrđenih u Proračunu Federacije BiH za 2018. godinu. Ova sredstva će biti prenesena na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Putem ovog programa bit će financirana izgradnja brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1. – u dužini od 5.500 metara u iznosu od 65.000.000 KM (za građevinske radove 60.000.000 KM, a za nadzor izvođenja građevinskih radova 5.000.000 KM), izgradnja brze ceste Mostar - Široki Brijeg Granica RH, poddionica Sjeverna obilaznica Mostar u iznosu od 13.000.000 KM (za eksproprijaciju 5.000.000 KM, za građevinske radove i nadzor 8.000.000 KM).

Za izgradnju i rekonstrukcija I transverzale - Dionica II (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj) predviđeno je 35.000.000 KM (za građevinske radove 31.000.000 KM i za nadzor izvođenja 4.000.000 KM), i za poddionicu Mihatovići - Lukavac na trasi autoceste Žepče - Tuzla 40.000.000 KM.

Za građevinske radove bit će izdvojeno 35.000.000 KM, za nadzor izvođenja 4.000.000 KM i za studijsko-tehničku dokumentaciju 1.000.000 KM.

Kopirati