JP Deponija upozorava Grad i sve građane Mostara
Priopćenje JP Deponija d.o.o. Mostar

JP Deponija upozorava Grad i sve građane Mostara

Gospodarstvo / Tvrtke | 13. 03. 2020. u 09:32 Bljesak.info / Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Zahvaljujući objavi na portalu Bljesak.info, u tekstu pod naslovom ''Kad smeće ode – Sve će se prati i dezinficirati'' upoznati smo sa činjenicom da je dana 10.03.2020. godine, održana sjednica Stožera civilne zaštite, pod predsjedanjem Gradonačelnika Ljube Bešlića, i da je naloženo svim komunalnim poduzećima da rade non stop, ali i u dane vikenda, kako bi se što prije normaliziralo stanje u gradu.

Konkretno za JP Deponija d.o.o. Mostar, posebno su važne odredbe da moramo organizirati rad svakim radnim danom i u dane vikenda, te da smo dužni prihvatiti sav otpad u što kraćem roku.

Komunalna poduzeća nisu pratila instrukcije

Prisiljeni smo reagirati na ovaj način i ukazati na besmisao spomenutih naloga, odnosno Odluke koja je donesena na sjednici, jer sve upućuje da ni Gradonačelnik, ni odgovorni u Stožeru civilne zaštite nisu upoznati sa situacijom na terenu, te nemaju razumijevanja za obimnost posla i teret koji se u najvećem dijelu prebacuje na leđa radnika komunalnih poduzeća koja rade na prikupljanju otpada, i posebno na izdvajanju i njegovom zbrinjavanju na deponiji.

Već u lipnju  2019. godine, JP Deponija d.o.o. Mostar je organizirala rad na prijemu, obradi i odlaganju otpada u dvije smjene, i te prakse se još uvijek pridržavamo.

Moramo napomenuti da komunalna poduzeća koja prikupljaju otpad, sve do sada, nisu pratila instrukcije naših radnika u pogledu dinamike dovoza otpada, kako bi i sortirnica (postrojenje za reciklažu) mogla opslužiti sav dovezeni otpad, pritom izbjegavajući suvišne kvarove i nepotrebne zastoje u radu postrojenja.

U prethodnim obraćanjima medijima, u vezi zlonamjernih komentara pojedinih čelnih ljudi iz komunalne djelatnosti, a koji kao glavne krivce za sporije rješavanje problema nagomilanog otpada po Gradu, vide u upravi i radnicima poduzeća JP Deponija d.o.o. Mostar, navodili smo da, bez obzira na maksimalnu angažiranost svih radnika na poslovima razvrstavanja i deponiranju otpada, sama obrada otpada u postrojenju čini nezaobilazan korak u procesu tretmana, i naravno postavlja određena ograničenja.

Obrada otpada na deponiji, dakle, uključuje više faza, kao što su prijem, razvrstavanje i izdvajanje korisnih sirovina i i njihova priprema za daljnji plasman, te konačno zbrinjavanje preostalog otpada na tijelu deponije.

Foto: Bljesak.info / Pogled na deponiju iz zraka

Preopterećenje kapaciteta na deponiji

Obaveznost obrade otpada u postrojenju su i nadležni inspektori više puta naglašavali, i ona vrijedi i u izvanrednim situacijama poput ove, bez obzira na htijenja neupućenih ljudi, da svojim preporukama i nalozima, utječu na dinamiku odvijanja poslova na deponiji, i u konačnici dovedu do nepopravljivih šteta, zbog preopterećenja, što ljudskih, što pogonskih kapaciteta na deponiji.

Naime, funkcionalnost i pogonska spremnost postrojenja zahtijevaju i redovnu njegu i održavanje, koje je trenutno jedino moguće, barem u nekom najosnovnijem obimu, izvršiti nedjeljom, kao neradnim danom.

Navedeno se, dakako, odnosi na rad postrojenja u dvije smjene (od 06:00 do 22:00) svakim radnih danom osim nedjelje. I u trenutnim uvjetima obavljanja poslova u dvije smjene, postrojenje se koristi daleko iznad njegovih mogućnosti, što dovodi do čestih kvarova što iziskuje velika novčana sredstva za održavanje i osposobljavanje postrojenja za rad.

Neracionalno korištenje postrojenja može svakako dovesti do očekivanog složenijeg kvara i velikih zastoja u prijemu otpada.

Itekako smo svjesni opasnosti u vezi aktualne epidemiološke situacije, i smatramo da se upravo iz tog razloga i nije smjelo dopustiti da dođe do nagomilavanja otpada, jer rješavanje svakog, pa i ovog problema zahtijeva određeno vrijeme, u što smo se svi uvjerili i tijekom prethodne duže blokade deponije iz čipnja 2019.

Također je neophodno strpljenje i razumijevanje svih stanovnika i ljudi uključenih u proces rješavanja problema, a naša dužnost je da imamo u vidu i zdravlje naših i drugih komunalnih radnika, bez kojih ništa ne bi bilo moguće ni rješavati.

Financiranje deponije i dugovi

Uz sve navedene preporuke gradskih čelnika, nismo primijetili da bilo tko od njih ''postavlja pitanje financiranja rada deponije, pa ćemo se kratko i na to osvrnuti.

Dugovanja gradskih poduzeća JP Komos d.d.- u stečaju (i JP Komos d.d. prije stečaja) i JP Parkovi p.o. Mostar, po godinama su iznosila kako slijedi:

31.12.2014 – 129.915,52 KM
31.12.2015 – 408.403,42 KM
31.12.2016 – 608.129,93 KM
31.12.2017 – 782.994,91 KM
31.12.2018 – 924.368,67 KM
31.12.2019 – 1.178.615,42 KM

Konačno, na dan 10.03.2020.godine, ukupna dugovanja iznose 1.184.810,48 KM.

Napomene radi, JP Komos d.d. – prije stečaja, u ukupnom iznosu duga sudjeluje u neznatnom iznosu od 62.296,88 KM. Napominjemo da se u strukturi ukupnog duga, nalazi se i dug po osnovu naknade za ekologiju, koju su dužni plaćati svi korisnici komunalnih usluga, a koji JP Komos d.d. - stečaju neredovno izmiruje, odnosno dinamikom kojom plaća i uslugu deponiranja otpada, dok JP Parkovi p.o. ne priznaju i ne prihvaćaju obavezu izmirenja naknade i nikada (od početka obavljanja djelatnosti JP Deponija d.o.o. Mostar u rujnu 2014) nisu uplatili po ovom osnovu niti jednu KM (stanje obaveza JP Parkova po osnovu ekologije na dan 10.03.2020. iznosi 436.947,45 KM).

Obaveza i cijena za fakturiranje naknade za ekologiju je propisana Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara, a JP Parkovi p.o. se po pitanju obaveze izmirenja naknade za ekologiju JP Deponiji d.o.o. Mostar, pridržavaju preporuke internog revizora Grada Mostara tj. šefa Službe unutarnjeg nadzora, koji osporava obavezu izmirenja iste.

Grad Mostar je dobro upoznat sa dugovanjima navedenih komunalnih poduzeća i neizmirivanjima naknade za ekologiju, koju JP Deponija d.o.o. Mostar ima obavezu prebaciti na račun Grada, što uglavnom čini po prilivu novčanih sredstava po istom osnovu.

Foto: Bljesak.info / Kamioni čekaju da istovare smeće (ARHIVA)

Osnivač i vlasnik tužio JP Deponija

Veliki problemi u naplati ekologije nisu spriječili našeg osnivača i 100%tnog vlasnika Grad Mostar, da pokrene tužbu protiv JP Deponija d.o.o. Mostar.

Općinski sud Mostar je dana 18.10.2019. godine, donio presudu po kojoj smo na ime naknade za ekologiju dužni tuženiku za period od 01.01.2015. do 31.12.2018. godine isplatiti iznos od 364.685,20 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima parničnog postupka.

Na obavezu izmirivanja naknade za ekologiju, spomenuta komunalna gradska poduzeća, izričito pristaju i potpisivanjem Ugovora o uvjetima i načinu deponiranja komunalnog otpada, a također pristaju i na odredbe koje glase:

Član 6.

Obračun i fakturiranje izvršenog posla od strane Izvođača će se vršiti dva puta mjesečno (svako 15 dana) za usluge izvršene u prethodnih petnaest dana. Naručitelj posla se obavezuje da će izmirenje plaćanja izvršiti u roku od petnaest dana od dana izdavanja fakture.

Član 7.

Ukoliko se ne ispoštuju obaveze plaćanja iz člana 6. ovoga ugovora, Izvršitelj posla zadržava pravo prekida pružanja usluga bez najave, odnosno obavještenja Naručitelju posla.

Tko se ne pridržava potpisanog

Koliko se JP Parkovi i JP Komos d.d.- u stečaju pridržavaju odredbi iz potpisanih ugovora, da se zaključiti iz činjenice da su izmirili obaveze za usluge deponiranja otpada koje smo izvršili zaključno sa 15.06.2019. godine.

S obzirom na ogromna dugovanja i nepoštivanje odredbi potpisanih ugovora navedenih preduzeća, ugrožena je likvidnost i normalno poslovanje JP Deponija d.o.o. Mostar, pa se postavlja pitanje obaveze prihvata dovezenog komunalnog otpada.

Nije bilo neophodno da Stožer civilne zaštite zabranjuje dovoz iz drugih općina, jer smo i sami privremeno obustavili isti, a u dogovoru sa korisnicima usluga iz drugih općina, te svjesni činjenice da se hitno mora rješavati problem nagomilanog otpada sa područja Grada Mostar, koji trenutno druge općine i nemaju jer su na vrijeme osigurali alternativu.

I tu smo suočeni sa navođenjem pogrešnih činjenica u vezi broja općina iz kojih se zaista dovozi otpad na deponiju, koja je po svom karakteru regionalna.

JP Deponija d.o.o. Mostar, ima potpisane ugovore sa komunalnim poduzećima koja vrše dovoz otpada iz sljedećih općina: Grad Mostar, Grad Široki Brijeg, Grad Ljubuški i Općina Grude.

Važno je napomenuti da je dosadašnje poslovanje deponije, prihvat i zbrinjavanje komunalnog otpada, te redovno izmirivanje raznih obaveza Društva, u velikoj mjeri omogućeno zahvaljujući plaćanju drugih Općina za izvršene usluge.

Dodatni i stalno prisutni problem za Grad Mostar i sve njegove stanovnike predstavlja ograničenje deponijskog prostora za odlaganje otpada. O navedenom problemu deponijskog prostora, smo redovno obavještavali Grad Mostar Gradonačelnika, i odgovarajuće služba Grada Mostara. Društvo ima velike dospjele a neplaćene obaveze po ranije preuzetim kreditima.

Za neplaćanje, velikim dijelom smatramo odgovornim i Grad Mostar, koji je bio garant po dva kredita Svjetske Banke, a nije poduzeo potrebne mjere, da JP Komos d.d. Mostar-u stečaju i JP Parkovi p.o, jasno stavi do znanja da su prioriteti u njihovom poslovanju redovno izmirenje obaveza zaodlaganje komunalnog otpada.

Smatramo da smo u cjelokupnoj situaciji prepušteni sami sebi, uz maksimalnu neodgovornost onih koji su nas doveli u stanje u kojem se trenutno nalazimo.

JP Deponija d.o.o. Mostar
Vrapčići bb
88113 Mostar

Kopirati
Drag cursor here to close