Briga za nezaposlene

Zavod za zapošljavanje nezakonito zapošljavao i propuštao zapošljavati

Revizori smatraju da je važno istaknuti da je, od ukupno planiranih 97.703.498 KM za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, u 2020. godini realizirano samo 37.251.831 KM…
Gospodarstvo / Posao | 12. 10. 2021. u 15:33 R.I. | Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

''Realizacija zaključenih, a nerealiziranih ugovora za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 34.385.034 KM prenesena je u 2021. godinu, iako su za te namjene u Financijskom planu za 2020. godinu bila osigurana sredstva, što je za posljedicu imalo smanjenje efekata zapošljavanja'', navodi se u Izvještaju o financijskoj reviziji Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu.

Uz to, nije izvršen popis i usklađivanje stvarnog s knjigovodstvenim stanjem aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja, a Zavod je od revizora dobio mišljenje s rezervom.

Nepoštivanje ugovora

Revizori smatraju da je važno istaknuti da je, od ukupno planiranih 97.703.498 KM za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, u 2020. godini realizirano samo 37.251.831 KM ili 38%, od čega 28.817.338 KM na osnovu objavljenih programa iz prethodnih godina, a ostatak od 8.434.492 KM na osnovu programa objavljenih 2020. godine.

''Slobodna raspoloživa sredstva na dan bilansa na računima Federalnog zavoda iznosila su 32.337.363 KM'', navode revizori i dodaju kako su uočili da Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje nisu osigurale poštivanje odredbi zaključenih ugovora s korisnicima sredstava u dijelu rokova dostavljanja obavijesti o uplaćenim doprinosima za sufinancirane osobe i druge dokumentacije za pravdanje sredstava.

''Shodno zaključenim ugovorima, nisu poduzimane aktivnosti raskida ugovora u slučaju neizvršavanja obaveza poslodavca. Navedeno je za posljedicu imalo neefikasno korištenje raspoloživih sredstava, stvaranje značajnog iznosa obaveza za nerealizirane ugovore, kao i smanjenje očekivanih efekata poticajnih mjera na smanjenje stope nezaposlenosti'', navodi se.

Traženje poslodavca

Dodaje se da, iako je procedura usvajanja Financijskog plana završena na vrijeme, Federalni zavod do kraja 2020. godine nije uspio realizirati planirana sredstva za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja i zajedničkih projekta s drugim organizacijama i institucijama u iznosu od 60.451.668 KM, što je posljedica samog načina rada u postupku dodjele poticajnih sredstava i dijeljenja planiranih sredstava na objavljene javne pozive tijekom godine.

Također, iako je bio planiran, nije realiziran Program „Tražim poslodavca 2020. godina“, što je utjecalo na slabu realizaciju planiranih sredstava. Tako je utvrđeno da je, od ukupno planiranih 97.703.498 KM za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, u 2020. godini realizirano samo 37.251.831 KM ili 38%, od čega 28.817.338 KM na osnovu objavljenih programa iz prethodnih godina, a ostatak od 8.434.492 KM na osnovu programa objavljenih 2020. godine.

''Posebno naglašavamo da su u 2021. godinu prenesene ugovorene nerealizirane obveze za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 34.385.034 KM, dok su slobodna raspoloživa sredstva na računima Federalnog zavoda iznosila 32.337.363 KM. Značajnim smatramo istaći da u Financijskom planu za 2020. godinu nije posebno planiran iznos sredstava koji se treba utrošiti za realizaciju ugovora iz prethodnog perioda, što predstavlja problem prilikom praćenja realizacije plana i provođenja procedura implementacije programa zapošljavanja'', navode revizori.

Bez natječaja

Oni koji se brinu o zapošljavanju imali su problema sa zapošljavanjem. Naime, članom 3. Ugovora o radu, kao i članom 14. Pravilnika o radu iz 2018. godine precizirano je da će se imenovana u slučaju da po isteku mandata, ne bude ponovo postavljena za direktoricu Federalnog zavoda, rasporediti na radno mjesto „Pomoćnik direktora“ koje odgovara njenoj stručnoj spremi.

''Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 27. 5. 2020. godine izbrisan je stav (2) Člana 14. kojim je gore navedeno regulirano. Međutim, u novom ugovoru o radu sklopljenom na neodređeno vrijeme, klauzula o rasporedu po isteku mandata nije korigirana, što nije u skladu sa Zakonom o radu i Uredbom o prijemu koja propisuje obavezno javno oglašavanje za prijem u radni odnos, imajući u vidu da je prvi radni angažman imenovane pozicija direktorice, na mandatni period od četiri godine. Inspekcijskim nadzorom utvrđene su i nepravilnosti koje se odnose na angažman jednog radnika na dva radna mjesta po osnovu dva uzastopna ugovora o radu u pojedinačnom trajanju od 120 dana bez provedene procedure javnog oglašavanja'', navedeno je.

 

Kopirati
Drag cursor here to close