Javni poziv

Općina Prozor-Rama financira zapošljavanje žena

Javni poziv namijenjen je marginaliziranim grupama žena, odnosno ženama sa invaliditetom, majkama djece sa invaliditetom...
Gospodarstvo / Posao | 23. 04. 2019. u 14:09 Bljesak.info
Kopirati

Temeljem Ugovora o dodjeli granta broj 15.02.0-D1.C-13296 od 20.3.2019. godine, zaključenog između Općine Prozor-Rama i USAID/PPMG, Načelnik općine Prozor/Rama objavljuje Javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa usmjeren je ka poticanju žena za pokretanje vlastitog obrta. Poduzetnički fond za žene Općina Prozor-Rama je osnovala uz pomoć i suradnju USAID/PPMG-a (Američke agencije za međunarodnu suradnju/Program podrške marginaliziranim grupama).

I. Tko može aplicirati?

Javni poziv namijenjen je marginaliziranim grupama žena, odnosno ženama sa invaliditetom, majkama djece sa invaliditetom, ženama iz ruralnih područja, žrtvama nasilja, nezaposlenim mladim ženama mlađima od 30 godina, te nezaposlenim ženama starosne dobi 40+ godina).

Na natječaju mogu sudjelovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u trenutku podnošenja prijave ne mogu okarakterizirati kao poduzetnice i ako su to nekada bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne žene s prebivalištem na području Općine Prozor-Rama koje imaju poslovnu ideju i žele je realizirati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području Općine Prozor-Rama. Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena.

II. Tko ne može aplicirati?

Javni poziv je namijenjen podršci marginaliziranim grupama žena, te se prijave pojedinaca ili tima u kojem je voditelj tima muškarac neće uzeti u razmatranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati na razmatranje.

Kakva ideja se može obraditi kroz poslovni plan?

Kroz poslovni plan se mogu obraditi ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (iznimka su originalne ideje vezane za turizam i domaće proizvode), pod uvjetom da se realizira na području Općine Prozor-Rama. Zamišljenu poslovnu ideju treba pretočiti u poslovni plan prema originalnom obrascu prijave.

Više informacija o načinu prijave potražite ovdje.

Kopirati