Ministarstvo vanjske trgovine

Donijeta odluka o raspodjeli bh. radnika u Njemačkoj

Ministarstvo u suradnji sa nadležnim organima Njemačke osigurava i utvrđuje godišnji kontingent detašmana za svaku detašmansku godinu
Gospodarstvo / Posao | 07. 08. 2020. u 16:17 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH donijelo je Instrukciju za raspodjelu detašmana za zapošljavanje radnika poduzeća iz BiH u Njemačkoj za detašmansku 2020/2021 godinu, priopćeno je u četvrtak iz Ministarstva.

Ministarstvo u suradnji sa nadležnim organima Njemačke osigurava i utvrđuje godišnji kontingent detašmana za svaku detašmansku godinu, koja traje od 1. listopada tekuće do 30. rujna sljedeće godine, o čemu obavještava Vanjskotrgovinsku komoru BiH, Privrednu komoru Republike Srpske, Gospodarsku komoru Federacije BiH i Gospodarsku komoru Brčko distrikta.

Također se utvrđuje struktura godišnjeg kontingenta i raspodjela na entitete, kao i broj detašmana poduzeća iz BiH sa većinskim vlasništvom kapitala pravnih i fizičkih lica iz Slovenije i poduzeća iz BiH koja sa tim poduzećima zajedno nastupaju pri izvođenju radova u Njemačkoj.

''Ukoliko zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa ili uslijed drugih okolnosti u detašmanskoj 2020./21. godini dođe do smanjenja godišnjeg kontingenta, ono će se vršiti u jednakom omjeru, a prema općoj podjeli na kontingente i potkontingente po djelatnostima i sudionicima'', istaknuo je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.

Proces raspodjele detašmana na krajnje korisnike vrši se i provodi putem godišnjeg javnog natječaja, koji obavezno sadrži opću podjelu na kontingente i potkontingente po djelatnostima i sudionicima, popis dokumenata koje sudionik u javnom natječaju mora dostaviti, opće uvjete za sudjelovanje poduzeća iz BiH na javnom natječaju, kriterije za dodjelu detašmana, kao i druge elemente koji mogu biti od značaja za sudionike na javnom konkursu. Na javni konkurs mogu se prijaviti poduzeća sa sjedištem u BiH, a pravo na dodjelu detašmana mogu ostvariti i poduzeća registrirana u BiH, koja ispunjavaju posebne uvjete utvrđene Sporazumom o uvjetima trajnog prijenosa dijela kontingenta detašmana Slovenije u korist BiH.

Postupak raspodjele detašmana u okviru svojih nadležnosti provode Privredna komora Republike Srpske, Gospodarska komora Federacije BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH, posebno vodeći računa o ekonomičnosti, ujednačenosti uvjeta i procedure, učinkovitosti, blagovremenosti, transparentnosti, javnosti, pravičnosti, zabrani diskriminacije, te pravu krajnjeg korisnika na ulaganje efektivnog pravnog lijeka.

Nakon provedene konačne procedure u skladu sa javnim natječajem, gospodarske komore entiteta dostavljaju Odluku o raspodjeli detašmana koja sadrži broj dodijeljenih detašmana, ne veći od broja na koji imaju pravo za dodjelu, na dalji postupak u Vanjskotrgovinsku komoru BiH, a koja potom odobrava i izdaje završnu suglasnost za kontingent detašmana, te uspostavlja i vodi registar pojedinačno odobrenih ugovora.

Vanjskotrgovinska komora BiH kontinuirano prati iskorištenost kontingenta dodijeljenih detašmana, surađuje i razmjenjuje informacije sa nadležnim tijelima za rad i zapošljavanje u Njemačkoj i o tome blagovremeno, a najmanje jednom mjesečno, obavještava Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i gospodarske komore entiteta, priopćeno je iz Ministarstva.

Kopirati
Drag cursor here to close