Džepovi

Vlada se malo zaduživala

Ukupno obračunati rashodi i izdaci razdoblju siječanj - rujan 2019. godine iznosili su 1.462,4 milijuna KM, što je 54 posto iznosa planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna.
Gospodarstvo / Novac | 07. 11. 2019. u 12:29 Bljesak.info
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje federalnog proračuna su za prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili 1.738,6 milijuna KM, što je 64 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama ovogodišnjeg Proračuna FBiH, navedeno je u izvješću razmatranom na sjednici Federalne vlade u Mostaru.

Od toga na porezne prihode otpada 1.234,5 milijuna KM, neporezne 399,4 milijuna KM, dok su primici od financiranja iznosili 104,6 milijuna KM.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi, primici i financiranje veći su za jedanaest posto ili za 167,5 milijuna KM. Porast je nastao zbog povrata kapitalnog transfera u iznosu od 150,2 milijuna KM, nakon što je, Odlukom Vlade FBiH od 31.7.2019 godine, zatvoren namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata koji je bio izvan Jedinstvenog računa Riznice.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci razdoblju siječanj - rujan 2019. godine iznosili su 1.462,4 milijuna KM, što je 54 posto iznosa planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 1.381,8 milijuna KM, što je 94 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka.

U odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2018. godine, ukupni rashodi i izdaci manji su za pet posto, ili za 79,3 milijuna KM.

Kredit EBRD-a

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o kreditu EBRD-a za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo, kao osnovi za vođenje pregovora, te podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem bude osigurano 8.000.000 eura za realizaciju ovog projekta. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo financija, te ministarstva financija i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo će u tim za pregovore o ovom kreditu imenovati predstavnike, a konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa EBRD-om.

Federalno ministarstvo financija će Vladu FBiH informirati o pregovorima i tekstu usuglašenog ugovora između BiH i EBRD-a, te će današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Aukcija obveznica

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH o aukciji obveznica Federacije BiH održane 5.10.2019. godine, na kojoj je ponuđeno 40.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM (ukupno 40.000.000 KM), s rokom dospijeća od sedam godina.

Za vrijeme aukcije stiglo je ukupno 47 ponuda za kupovinu 107.800 obveznica u ukupnom iznosu od 107.800.000 KM. Prihvaćeno je 17 ponuda i prodano svih 40.000 obveznica.

Obveznice su prodate po prosječnoj ponderiranoj prihvaćenoj cijeni od 99,6847, odnosno prosječno ponderiranoj godišnjoj kamatnoj stopi od 0,346 posto.

Ukupno je putem emisije prikupljeno 39.873.877,70 KM, a kompletnu emisiju je kupio bankarski sektor.

Obveznice dospijevaju na naplatu 16.10.2026. godine.

Kopirati
Drag cursor here to close