2019.-2021. godina

Usvojen program ekonomskih reformi FBiH

Zemlje proširenja, kandidati za članstvo u EU i potencijalni kandidati, koji se u dokumentima Europske komisije nazivaju zemlje zapadnog Balkana i Turska, izrađuju i dostavljaju ovakav program ekonomskih reformi.
Gospodarstvo / Novac | 28. 01. 2019. u 18:40 Fena
Kopirati

Vlada FBiH usvojila je Program ekonomskih reformi Federacije BiH za period 2019.-2021. godina koji će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinirajućoj instituciji za izradu Programa ekonomskih reformi BiH za ovaj period.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Zemlje proširenja, kandidati za članstvo u EU i potencijalni kandidati, koji se u dokumentima Europske komisije nazivaju zemlje zapadnog Balkana i Turska, izrađuju i dostavljaju ovakav program ekonomskih reformi.

Opsežan dokument

Program obuhvaća period od 2019. do 2021. godine i predstavlja jedini opsežni dokument o kojem se raspravlja na Komitetima Europskog vijeća pred višim službenicima ministarstava zemalja članica do nivoa pomoćnika ministara.

Na sastancima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i vezanih pododbora, posebno je istaknuta važnost ovog programa i, uz sve tačke dnevnog reda, navodi da se u raspravi osvrće na tekući i budući program.

Ostale države kandidati i potencijalni kandidati jačaju svoje kapacitete, koordinacijske mehanizme i izradu Programa ekonomskih reformi stavljaju na središnje mjesto u državnom srednjoročnom ekonomskom planiranju.

Prioriteti reformi

Utvrđeni prioriteti strukturalnih reformi Federacije BiH za naredni trogodišnji period su reforma tržišta energije i transporta, koja podrazumijeva unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira u skladu s Ugovorom o Energetskoj zajednici i energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije, te stvaranje održivog sustava financiranja željezničke infrastrukture, unaprjeđenje stanja prometne infrastrukture u Federaciji BiH i poboljšanje modela financiranja autocesta i cesta, s naglaskom na koncesije i javno privatno partnerstvo. Projicirani su sektorski razvoj poljoprivrede, kroz unapređenje poljoprivredne proizvodnje i turizam kroz unapređenje postojećeg pravnog okvira koji regulira oblast turizma, turističkih zajednica, boravišne takse i ugostiteljstva.

Jedna od prioritetnih oblasti je poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije, jačanje poduzetništva kroz stvaranje povoljnog ambijenta smanjenjem administrativnih i financijskih prepreka za rast i razvoj malog gospodarstva, unapređenje poduzetničke infrastrukture putem projekata podrške sektoru malih i srednjih poduzeća, za jačanje konkurentnosti i očuvanje i povećanje uposlenosti u ovom sektoru.

U oblasti okoliša planirano je unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Financije, obrazovanje...

Za unapređenje financija potrebno je objaviti i primijeniti registar taksi i naknada, donijeti sveobuhvatne propise o naknadama i taksama, unaprijediti sustav fiskalizacije, smanjiti porezno opterećenje rada, preraspodijeliti porezno opterećenje i restrukturirati stari porezni dug.

Prioritet u oblasti obrazovanja i vještina je unapređenje kompetencija međuuniverzitetske, regionalne i međunarodne suradnje, na polju zapošljavanja i tržišta rada, povećanje njegove efikasnosti i kreiranje poticajnog pravnog okruženja za jačanje uloge posredovanja u zapošljavanju, učinkovita politika zapošljavanja i unapređenje funkcioniranja sustava socijalne zaštite u FBiH. Navedeno je i da je podrška tehnološko-inovacijskom razvoju u FBiH nedovoljna i da je takvu politiku potrebno razviti i podići na nivo koji će omogućiti povećanje konkurentnosti naše privrede.

Vlada Federacije BiH je, iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja, ranije imenovala entitetskog koordinatora koji blisko surađuje s Direkcijom za ekonomsko planiranje kao državnim koordinatorom i federalnim ministarstvima na tehničkoj pripremi dokumenta i ovaj mehanizam dobro funkcionira.

Federalni zavod za programiranje razvoja pripremio je set podzakonskih akata koji bi trebali unaprijediti ukupan sistem planiranja, a time i pripremu Programa ekonomskih reformi. Također, u 2019. godini počinje pripremu Strategije razvoja FBiH za period 2021. - 2027. godina koja će umnogome doprinijeti njegovoj što kvalitetnijoj pripremi.

Kopirati