Epidemija

Dijeli se novac županijama

Pedeset posto iznosa koji pripada Federaciji BiH treba uplatiti na depozitni račun FBiH.
Gospodarstvo / Novac | 03. 12. 2020. u 14:02 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada FBiH upoznala se sa informacijom o raspodjeli sredstava iz Proračuna Institucija Bosne i Hercegovine namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19.

Federalna vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da Ministarstvu financija i trezora BiH dostavi instrukciju za uplatu sredstva iz Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna institucija BiH, namijenjenih za saniranje  ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 entitetima i Distriktu Brčko BiH od 1. listopada 2020. godine.

Pedeset posto iznosa koji pripada Federaciji BiH treba uplatiti na depozitni račun FBiH.

Drugu polovinu sredstava koja pripadaju Federaciji BiH treba uplatiti na depozitne račune deset kantona u omjerima koji su utvrđeni točkom Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om" .

Od tog iznosa Unsko-sanskom kantonu pripada 11,95 posto, Posavskom 3,8 posto, Tuzlanskom 19,46 posto, Zeničko-dobojskom 15,94 posto, Bosansko podrinjskom kanton 2,08 posto, Srednjobosanskom 11,14 posto, Hercegovačko-neretvanskoj 9,71 posto, Zapadnohercegovačkoj županiji 4,15 posto, Sarajevskom kantonu 18,09 posto i Hercegbosanskoj županiji pripada 3,68 posto.

Federalno i kantonalna ministarstva financija zadužena su da svatko svoj izvještaj o utrošku sredstava dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH najkasnije do 30.6.2021. godine, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Kopirati
Drag cursor here to close