Uplaćeno 3,3 milijuna poreza

Porezna p(r)oziva računovođe, notare i radnike na crno

Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 5. svibnja zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607.
Gospodarstvo / Novac | 04. 09. 2020. u 13:34 Fena

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Porezna uprava Federacije BiH navodi da su porezni obveznici Federacije BiH u od siječnja do kolovoza uplatili 3.306.697.140 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manje za 169.860.390 KM, ili za 4,89 posto.

U kolovozu je ukupno naplaćeno 400.526.500 KM, što je u odnosu na srpanj manje za 59.155.291 KM ili za 12,87 posto.

Rekordan broj nezaposlenih

U strukturi izravnih poreza za to razdoblje, porez na dohodak naplaćen je u iznosu 270.923.181 KM, porez na dobit u iznosu 239.188.968 KM, naknade i takse naplaćene su u iznosu 228.538.504 KM, posebne naknade 143.744.601 KM, porez na imovinu 62.482.428 KM, novčane kazne 29.303.331 KM, dok su ostali porezi naplaćeni u iznosu 262.242 KM.

Od siječnja do kolovoza naplaćeni su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.329.422.607 KM.

U strukturi doprinosa za razdoblje od siječnja do kolovoza naplaćeni su: doprinosi za MIO u iznosu 1.296.004.043 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 925.700.493 KM te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 107.718.071 KM.

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31. kolovoza po prebivalištu osiguranika iznosi 516.333. Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 5. svibnja zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607.

Na dan 31. kolovoza broj zaposlenih, prema prebivalištu osiguranika, iznosi 516.333 i veći je za 8.726 u odnosu na 5. svibnja.

Računovođe da se suzdrže

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

''Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti'', kazali su.

Poruka notarima i neprijavljenima

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nostelji javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uvjetima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i na taj način rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Također, pozivaju sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu, jer će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika.

''Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zajamčena prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na mirovinsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa'', istaknuli su u priopćenju.

Kopirati
Drag cursor here to close