Javni dug

Nismo puno dužni

''Trenutno se može ocijeniti da je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom na osnovu osnovnog scenarija za 2022. godinu s realnim rastom od 3,8%...''
Gospodarstvo / Novac | 13. 12. 2018. u 15:11 R.I. | Bljesak.info
Kopirati

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Analizu održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018. – 2022. godina, koju je izradilo Ministarstvo finansija i trezora (MFT) BiH.

Cilj Analize je, navelo je Vijeće ministara, ocjena trenutnog stanja javne zaduženosti BiH i procjena kretanja javne zaduženosti u srednjoročnom razdoblju, kao i definiranje osnovnih rizika koji mogu utjecati na održivost javnog duga.

Prema procjenama Analize, kreditni rejting BiH neće biti smanjivan u srednjem roku, neće biti značajnijih povećanja referentnih kamatnih stopa i valutnih tečajeva, a Centralna banka BiH će nastaviti održavati monetarnu stabilnost, te neće dolaziti do značajnih kašnjenja u implementaciji projekata u evidenciji MFT BiH koji se planiraju financirati iz vanjskih izvora.

''Trenutno se može ocijeniti da je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom na osnovu osnovnog scenarija za 2022. godinu s realnim rastom od 3,8%, inflacijom od l,4%, primarnim bilansom od 0,3% BDP-a i efektivnom kamatnom stopom od 2,5%. Indikator javni dug/BDP u 2017. godini je 34,7% i, prema međunarodnim standardima, nije visok'', navelo je Vijeće ministara.

Privremeno financiranje institucija

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vijeće ministara BiH, je na prijedlog Ministarstva financija i trezora BiH, donijelo i Odluku o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za period januar – mart 2019. godine, u iznosu 237.500.000 KM. Ovo je četvrtina sredstava odobrenih za financiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu.

Financiranje višegodišnjih projekata, koji su usvojeni u proračunima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena bit će nastavljeno iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o financiranju institucija BiH, odnosno osigurana namjenskim donacijama.

Štednja

Vijeće ministara BiH usvojilo je i Izvještaj o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za period I – IX  2018. godine. Prema Izvještaju, ukupni prihodi u ovom razdoblju iznosili su 751.679.110 KM, a rashodi 667.440.770 KM.

U 2018. godini je nastavljeno s ranije započetim mjerama štednje na primanjima i materijalnim troškovima kako se ne bi ugrozila makroekonomska stabilnost zemlje.

Redovno je servisiran vanjski dug, a ukupno izvršeni rashodi i izdaci po tom osnovu u periodu I - IX 2018. godine iznosili su 625.955.341 KM.

Novac za kulturu i NVO

Donesena je i Odluka o dodjeli sredstava iz tekućeg granta ''Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini'' za 2018. godinu, kojom je za 123 projekta institucija kulture u BiH dodijeljeno 3.097.000 KM.

Također, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta ''Sufinanciranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini'' za 2018. godinu, u ukupnom iznosu 50.000 KM. Za financiranje tri projekta NVO u oblasti prevencije HIV-a određeno je 40.000 KM, a za dva projekta prevencije tuberkuloze u BiH 10.000 KM.

Kopirati