CITES Konvencija

Krijumčarenje životinja: Na krijumčarenju se ''zaradi'' kao i na drogi i oružju

CITES Konvencija regulira promet preko 33.000 vrsta životinja i biljaka, a BiH ju je potpisala 2009. godine.
Gospodarstvo / Novac | 11. 06. 2018. u 13:40 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U ponedjeljak je u Međugorju održana obuka u sklopu projekta ''Doprinos provedbi CITES konvencije u Bosni i Hercegovini'', koji financira Europska unija i čija je implementacija u Bosni i Hercegovini.

CITES Konvencija regulira promet preko 33.000 vrsta životinja i biljaka, a BiH ju je potpisala 2009. godine.

Slaven Dolić, direktor Udruženja EkoLog rekao je da je obuka nastavak aktivnosti kojim se nadležnim institucijama želi prenijeti znanje o provedbi CITES-a.

''Obukom su obuhvaćeni službenici Granične policije, carinici, te predstavnici institucija koji su nadležni za CITES na državnom, entitetskoj razini i u Distriktu Brčko. Uključeni su i veterinarski i Fito sanitarni inspektori kao i predstavnici sudaca i tužitelja koji se u svom radu sreću sa spomenutom Konvencijom'', rekao je Dolić.

Obuke održavaju stručnjaci u primjeni CITES Konvencije iz Srbije, Slovenije i Hrvatske.  Krešimir Severin izvanredni profesor na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu je jedan stručnjaka koji je uključen u obuku.

''Moja je uloga pokušati objasniti sudionicima zakonodavstvo vezano za ugrožene zaštićene i ugrožene životinjske i biljne vrste, kako se oni uopće mogu stavljati u promet, trgovati s njima i koje su pretpostavke ispunjavanju tih uvjeta. To je dosta složena legislativa koja zahtjeva od svih članica EU provođenje, ali osnivanje tijela kao što su upravno tijelo, nadzorno tijelo, znanstveno tijelo koje onda pomaže prvenstveno carinicima i drugim osobama koji sudjeluju u ovom sustavu provođenja ovog programa'', rekao je Severin.

Foto: Bljesak.info/  Krešimir Severin

Severin je rekao kako je krijumčarenje životinjskih vrsta jednako zastupljeno kao i trgovina oružjem i drogama.

''Cijene na tržištu pojedinih životinjskih vrsta rastu u nebo i onda je to motiv krijumčarima da jednostavno takve životinje ili biljke prevoze do destinacije do one osobe koja zahtjeva prodaju ili kupovinu'', rekao je Severin.

''Sudionicima ću dati smjernice kako ovo sve funkcionira u EU, Hrvatskoj i Sloveniji. Najlakše za BiH je da se što prije prilagodi uvjetima EU, jer to je on od uvjeta koji se mora zadovoljiti pri pristupanju u EU'', dodao je Severin.

Profesorica Alenka Dovč s Veterinarskog fakulteta u Ljubljani je rekla kako je jako bitno provoditi ovaj projekt u praksi.

''Vrlo je bitno da se projekt provede, vi ste potpisali Konvenciju 2009. godine, a sad je 2018. godina.  Treba nešto praktično da se radi, da se radi s ljudima koji su u praksi uključe u sve ovo. Bitno je da kriminalisti, carinici, veterinari, biolozi, upravni i zakonodavni organi rade  i da postanu jedinstveni prema onome što se sad radi ilegalno'', rekla je Dovč.

Foto: Bljesak.info /  Alenka Dovč

Rekla je kako ne treba samo obratiti pažnju na promet živih životinja, nego i stvari koje se prave od životinja, poput nakita, odjeće i raznih skulptura. Rekla je kako su česti slučajevi krijumčarenja životinja za pravljenje medicinskih preparata.

Carinik Ivan Pavković, jedan od sudionika obuke, pozdravio je ovaj projekt i rekao da su svi koje se tiče ova materija voljni surađivati i smatra ovo napretkom.

''Tek smo na startu, ali entuzijazam sudionika obuke je na visokoj razini'', rekao je Pavković.

Projekt ''Doprinos provedbi CITES konvencije u Bosni i Hercegovini'' se implementira 24 mjeseca i financiran je od strane Europske Unije. Prethodno je obuka održana u Banja Luci, a sljedeća će biti održana u Sarajevu.

Foto: Bljesak.info 

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka – CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je međunarodni sporazum između vlada zemalja članica.

Cilj Konvencije je da se osigura da međunarodna trgovina živim primjercima divljih životinja i biljaka, njihovih dijelova i derivata ne ugrozi opstanak istih vrsta u divljini. U cilju borbe protiv krijumčarenja i nezakonite trgovine najranjivijim objektima prirodnih resursa i radi organizacije efektne kontrole izvozno – uvoznih aktivnosti sa životinjama i biljkama, na inicijativu IUCN, 1973. godine je uspostavljena CITES.

CITES Konvencija regulira promet preko 33.000 vrsta životinja i biljaka. Popisi svih vrsta nalaze se u Dodacima I, II i III. CITES funkcionira tako što se divlje vrste životinja i biljaka svrstavaju u određene kategorije koje podliježu različitim mjerama kontrole prometa i trgovine.

Svaki tip uvoza, izvoza, ponovnog izvoza i unosa iz velikog broja vrsta koje pokriva CITES mora biti odobren kroz sustav izdavanja i provjere dozvola. Svaka država potpisnica Konvencije je dužna odrediti jedan iii više upravnih organa koji ćе upravljati izdavanjem dozvola i jedan Iii više znanstvenih i stručnih tijela za pružanje savjeta i mišljenja o posljedicama na datu vrstu tijekom trgovine.

Воsnа i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) 05. 12.2008. godine (S1. Olasnik BiH, broj: 11/08), te je u tom smislu bila obavezna razviti strukturu za implementaciju CITES-а u Bosni i Hercegovini.

Kopirati
Drag cursor here to close