Izvještaj

Koliko su zaradile banke u FBiH?

U FBiH na dan 31.12.2018. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 549 organizacijskih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.739 osoba.
Gospodarstvo / Novac | 25. 04. 2019. u 10:13 Fena
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Na razini bankarskog sektora u Federaciji BiH sa 31.12.2018. godine, po konačnim nerevidiranim izvještajnim podacima banaka iskazan je pozitivan financijski rezultat - dobit u iznosu od 255,4 milijuna KM, što je za 15,4 milijuna  KM ili 6,4% više u odnosu na kraj prethodne godine, pokazuju podaci Agencije za bankartsvo FBiH.

U FBiH na dan 31.12.2018. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 549 organizacijskih  dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.739 osoba.

Ukupna neto aktiva na razini bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2018. godine iznosi 22,1 milijardu KM i za 1,9 milijardi KM ili 9,3% je veća u odnosu na 31.12.2017. godine.

Krediti, sa učešćem od 64,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2017. godine u iznosu od 1,1 milijardu KM ili 8,7%, tako da na dan 31.12.2018. godine iznose 14,3 milijarde KM. U okviru sektorskog kreditiranja na dan 31.12.2018. godine prisutno je smanjenje učešća u kreditiranju privatnih poduzeća, vladinih institucija i stanovništva. Povećanje učešća u odnosu na kraj 2017. godine prisutno je kod kreditiranja bankarskih institucija, javnih poduzeća i nebankarskih financijskih institucija.

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast od 651,5 milijuna KM ili 9,6%, tako da na dan 31.12.2018. godine iznose 7,5 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 52,2%. Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 495,3 milijuna KM ili 7,8%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 47,8% i na dan 31.12.2018. godine iznose 6,8 milijardi KM.

Prema podacima Agencije za bankartsvo FBiH, učešće NPL-ova je smanjeno sa 9,7% na 8,5%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati. Učešće NPL-ova kod pravnih osoba u odnosu na ukupne kredite pravnim osobama iznosi 10,6%, a učešće NPL-ova kod stanovništva u odnosu na ukupne kredite
stanovništvu iznosi 6,2%.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 31.12.2018. godine iznose 1,3 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 5,9%. Depoziti su dostigli iznos od 17,6 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,8 milijardi KM ili 11,3% i ostali su najznačajniji izvor financiranja, sa učešćem od 79,7% u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 553,8 milijuna KM ili 6,7% i iznose 8,8 milijardi KM. Kreditna sredstva iznose 862,9 milijuna KM, sa učešćem od 3,9% u ukupnoj pasivi i veća su za 3,3% u odnosu na kraj 2017. godine.

Ukupni kapital na dan 31.12.2018. godine iznosi 3,0 milijarde KM, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM i zabilježio je rast od 6,0% u odnosu na 2017. godinu. Likvidnost bankarskog sektora ocjenjuje se zadovoljavajućom, s obzirom na učešće likvidnih sredstava u ukupnoj aktivi i ročnu usklađenost finansijske aktive i financijskih obaveza.

Kopirati
Drag cursor here to close