Federalna vlada pokušava stabilizirati gospodarstvo i sanirati posljedice pandemije
Žestoka borba

Federalna vlada pokušava stabilizirati gospodarstvo i sanirati posljedice pandemije

Gospodarstvo / Novac | 19. 03. 2020. u 14:51 Bljesak.info / Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o Programu aktivnosti Vlade FBiH za stabilizaciju gospodarstva i saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

Ciljevi ovih aktivnosti  su očuvanje radnih mjesta, pojačana zaštita u slučaju gubitka posla, očuvanje stabilnosti PIO i očuvanje stabilnosti bankarskog sektora.

Jedna od mjera je uspostava Koordinacijskog odbora za stabilizaciju gospodarstva i saniranje posljedica pandemije koronavirusa, što je urađeno na osnovu zaključka Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH.

Koordinacijski odbor čine resorni federalni ministri, na čelu s federalnom ministricom Editom Đapo. U njegov rad bit će uključeni predstavnici poslodavaca i sindikata, te eksperti, a, po potrebi, predstavnici kantonalnih vlada.

Predviđena je uspostava posebnog fonda za stabilizaciju gospodarstva s ciljem podrške  kompanija-izvoznica koje se zbog posljedica širenja  korona  virusa na izvoznim tržištima suočavaju s problemima u poslovanju.

Pored toga ovaj fond podržao bi kompanije iz ostalih sektora, posebno transporta i turizma, te ostalih. Sredstva za financiranje fonda bila bi osigurana iz više domaćih i stranih izvora.

Vlada će uputiti poziv kantonalnim vladama i općinskim administracijama da doprinesu ovom fondu iz kojeg bi bila distribuirana sredstva prema zajednički utvrđenih kriterija u okviru Koordinacionog odbora.

Bit će uspostavljen garantni fonda s ciljem održavanja i poboljšanja likvidnosti kompanija za koje se uspostavi da im je poslovanje ugroženo zbog širenja koronavirusa. Sredstva ovog fonda uglavnom će činiti komisiona sredstva Vlade FBiH kod Razvojne banke FBiH. Po potrebi, dodatna sredstva bi mogla biti osigurana osigurati od strane Vlade FBiH, ali i međunarodnih multilateralnih i bilateralnih kreditora/donatora. Garancije  bi  se   plasirale  putem  komercijalnih  banaka  na  osnovu odgovarajućih ugovornih aranžmana sa Razvojnom bankom FBiH.

Cilj uvođenja moratorija na otplatu kredita je uspostava okvir za restrukturiranje kreditnih aranžmana fizičkih i pravnih osoba kod kojih bude utvrđeno da su nastupile otežavajuće okolnosti za servisiranje kredita uslijed širenja koronavirusa.

Uzimajući u obzir važeći zakonski okvir o nezavisnosti Agencije za bankarstvo FBiH, Vlada će zatražiti od ove institucije kao i nadležnih državnih tijela da donesu regulatorne mjere za osiguranje moratorija na otplatu i restrukturiranje kreditnih aranžmana.

Pored ovoga, bit će osiguran moratorij na plaćanje kreditnih obaveza korisnicima (čije je poslovanje je ugroženo zbog širenja koronavirusa) tzv. trajnog revolving fonda kod onih banaka koji ga administriraju.

Vlada FBiH će zadužiti Razvojnu banku FBiH da, u suradnji s resornim ministarstvima, pripremi prijedlog odluke o uspostavljanju kreditne linije za poboljšanje likvidnosti kompanija za koje se utvrdi da je poslovanje ugroženo širenjem koronavirusa.

Kopirati
Drag cursor here to close