Zaduži nas korona

Federacija uzima kredit od 20 milijuna dolara od Svjetske banke

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke budu osigurana sredstva za financiranje hitne podrške kao odgovor na COVID-19 u Bosni i Hercegovini, u iznosu do 20 milijuna dolara.
Gospodarstvo / Novac | 26. 03. 2020. u 11:19 Bljesak.info
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke budu osigurana sredstva za financiranje hitne podrške kao odgovor na COVID-19 u Bosni i Hercegovini, u iznosu do 20 milijuna dolara.

Konačna raspodjela ovih sredstava između entiteta bit će utvrđena prije ili tijekom pregovora. Prihvaćena je informacija o ovom zajmu Svjetske banke, kao osnova za vođenje pregovora, i zadužena federalna ministarstva financija i zdravstva da u tim za pregovore o zajmu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Svjetskom bankom s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja.

Federalno ministarstvo financija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usuglašenog sporazuma o zajmu između BiH i Svjetske banke.

Ovo ministarstvo je zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH s ciljem provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Foto: PR / Sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu

U informaciji o zajmu je navedeno da je Grupacija Svjetske banke izrazila spremnost stavljanja na raspolaganje paketa hitne podrške putem zajmova IBRD-a kao pomoći zemljama u njihovim naporima da preveniraju, otkrivaju i reagiraju na prijetnje koje je izazvao COVID- 19.

Predloženi financijski instrument, koji se odobrava na ubrzanoj osnovi, omogućava širok dijapazon podrške, uključujući i napore za praćenje bolesti i poticanje intervencija u javnom zdravstvu i radu s privatnim sektorom na reduciranju utjecaja na ekonomije.

Predložene oblasti financiranja povezanih sa COVID-19 su medicinski materijal i oprema, kompleti za testiranje, bolnička oprema, pripravnost, gradnja kapaciteta i zdravstvenih objekata za hitnu medicinsku pomoć, obuka, uklanjanje medicinskog otpada, diskusije u zajednici i diseminacija infomanija stanovništvu, hitna podrška u hrani, hitne isplate socijalnih primanja/podrške, isplate za prekovremeni rad i rizik za rad medicinskog osoblja koje radi u izvanrednom stanju i provedba i monitoring projekta.

Cilj predložene hitne financijske pomoći je pružanje podrške zemlji u njenom radu i davanju odgovora na prijetnju koju nameće COVID-19, kao i jačanje nacionalnih sistema javnozdravstvene pripravnosti.

S obzirom na potrebnu hitnost u djelovanju u brojnim područjima da bi se predvidjeli utjecaji, ukazana je potreba i za dugoročnijim programom s obzirom na sistemske slabosti osnovnih javno-zdravstvenih funkcija.

Kopirati
Drag cursor here to close