Sjednica

Imat ćemo slobodne zone u BiH?

Slobodna zona je dio teritorije u Federaciji BiH koji je posebno ograđen i označen u kojem se obavljaju djelatnosti uz posebne uvjete u skladu s ovim zakonom, carinskim i drugim propisima koji uređuju rad slobodnih zona.
Gospodarstvo / Industrija | 13. 10. 2021. u 17:36 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Federaciji BiH. Ovaj federalni propis, u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini, utvrđuje uvjete za davanje suglasnosti o opravdanosti određivanja dijela carinskog područja BiH na teritoriji FBiH kao slobodne zone, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni i uvjete obavljanja, te prestanak rada slobodne zone. Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona BiH.

Kako je definirano, slobodna zona je dio teritorije u Federaciji BiH koji je posebno ograđen i označen u kojem se obavljaju djelatnosti uz posebne uvjete u skladu s ovim zakonom, carinskim i drugim propisima koji uređuju rad slobodnih zona.

Kao osnovni razlog za donošenje novog Zakona navedena je potreba usklađivanja i uređenja ove oblasti sa Zakonom o slobodnim zonama u BiH. Naime, u skladu s Ustavom BiH, carinska politika je u nadležnosti institucija BiH. Kako režim slobodnih zona u BiH predstavlja dio carinske politike, relevantni su zakoni i podzakonski akti doneseni na državnom nivou.

Uz to, novi Zakon o slobodnim zonama, čije su odredbe u skladu s nadležnostima entiteta u ovoj oblasti, omogućava provođenje politika razvoja i funkcioniranja slobodnih zona u Federaciji BiH i usklađivanje regulative u ovoj oblasti s politikama promocije stranih investicija i izvoza, kao i otvaranja novih radnih mjesta.

Nakon što su oba doma Parlamenta FBiH prihvatila Nacrt zakona o slobodnim zonama u FBiH, o njemu je provedena tridesetodnevna javna rasprava, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Prestanak važenja Odluke o putničkoj taksi

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH.

Kako je obrazloženo, Zastupnički dom Parlamenta FBiH je zaključkom od 8.3.2021. godine zadužio Vladu Federacije BiH da u Odluci o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH briše odredbu na osnovu koje je svaki odlazeći putnik dužan platiti naknadu od 20 KM, kao jednu od mjera poticanja rasta broja putnika.

Usvojena Politika upravljanja ljudskim resursima

Vlada FBiH je usvojila Politiku upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi FBiH. Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o usvajanju dokumenta Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH od 15. decembra 2017. godine.

Kako je obrazloženo, u okviru realizacije aktivnosti IPA projekta Evropske unije „Jačanje upravljanja ljudskim resursima u institucijama BiH”, i uz pomoć stručnjaka, Agencija za državnu službu FBiH je predložila novi dokument s ciljem daljnjeg uspostavljana osnova za harmonizaciju politike upravljanja ljudskim resursima na svim nivoima vlasti u BiH.

Politiku upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi FBiH obuhvata oblasti zapošljavanja na osnovu kompetencija, kvaliteta upravljanja i kompetetivnog odlučivanja, transparentnog i pravednoog sistema plata i naknada za rad, te razvoja sistema stručnog usavršavanja i ocjena radnog učinka državnih službenika.

Ostale odluke

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i  Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2020. godinu, te je pozvala sve razine vlasti da, u skladu sa zakonskim propisima, izvršavaju propisane obaveze s ciljem zaštite, racionalnog korištenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Federalna vlada je usvojila izvještaj o odobravanju izdvajanja financijskih sredstava iz  tekuće rezerve ovogodišnjeg Proračuna FBiH po odlukama Vlade FBiH, kao i rješenjima premijera FBiH i zamjenika premijera FBiH, za period od 1.1. do 30.9.2021. godine.

Prihvaćena je informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, sa stanjem na dan 30.6.2021. godine, te zadužen Federalni zavod za zapošljavanje da kontinuirano prati efekte zapošljavanja i održavanja nivoa zaposlenosti kod korisnika sredstava svih kreditnih linija.

Usvojena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pružanju tehničke pomoći US State Departmenta, putem agencije za Energetske Resurse (ENR) i Inicijative za upravljanje i kapacitete u području energetike (EGCI) Vladi FBiH, s ciljem jačanja ljudskih i tehničkih kapaciteta vezano za istraživanje i proizvodnju nafte i plina u Federaciji BiH.

Vlada FBiH je donijela potrebne akte za poništavanje ranije raspisanog, te za ponovno raspisivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Kopirati
Drag cursor here to close