Vadi se materijal

Domaća potrošnja materijala bilježi blagi porast

Domaće vađenje materijala (DVM) u 2016. godini je iznosilo 34. 404.186 tona i bilježi rast od 13,7 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Gospodarstvo / Industrija | 08. 01. 2018. u 09:08 Fena
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Domaća potrošnja materijala (DPM) u Bosni i Hercegovini u 2015. i 2016. godini bila je u blagom porastu.

Prema analizi Agencije za statistiku BiH domaća potrošnja materijala u 2016. godini je iznosila 40.853. 609 tona, što je za 13,3 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Domaće vađenje materijala (DVM) u 2016. godini je iznosilo 34. 404.186 tona i bilježi rast od 13,7 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Promatrano prema kategorijama materijalnih resursa, najveći udio u domaćem vađenju materijala imala su fosilna goriva (36,1 posto) i nemetali (31 posto), slijedi biomasa (26,2 posto) i rude metala (6,7 posto).

Fizička trgovinska bilanca u 2016. godini je iznosio 3.449.080 tona , što je za 9,2 posto više nego u prethodnoj godini. U 2016. godini uvoz robe iznosio je 9.786.555 tona i bilježi rast od 6,7 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najveći udio je zabilježeno za fosilna goriva (40,1 posto), slijedi biomasa (27,8 posto), nemetali (16,5 posto), rude metala (10,7 posto), i ostalo (4,9 posto).

Izvoz robe u 2016. godini bilježi rast od 5,4 posto u odnosu na prethodnu godinu. Nemetali su imali najveći udio u ukupnom izvozu (28,6 posto), zatim slijede rude metala (22,6 posto), biomasa (21,4 posto), fosilna goriva (18,7 posto) i ostalo ( 8,7 posto).

Za određivanje Domaće potrošnje materijala - DPM primjenjuje se metodologija za Ekonomske račune materijalnih tokova (Economy-wide material flow accounts EW-MFA), u skladu sa Regulativom (EU) br. 691/2011 Evropskog parlamenta i Vijeća o europskim ekonomskim računima okoliša, posebno Annex III Regulative - Modul za EW MFA.

Domaća potrošnja materijala - DPM je ukupna količina materijalnih resursa iskorištenih u nacionalnoj ekonomiji.

DPM mjeri godišnju količinu izvađenih i akumuliranih sirovina koje su upotrebljene u nacionalnoj ekonomiji, uvećanu za razliku fizičkog uvoza i fizičkog izvoza robe. Obzirom da će akumulirani materijali (zalihe) jednom biti pretvoreni u emisije i otpad, vrijednost DMC također ukazuje i na potencijalna opterećenja na okoliš u procesu eksploatacije ili prerade sirovina.

Kopirati
Drag cursor here to close