Zagađivači oporezovani

Đapo: Svi koji zagađuju u BiH i plaćaju

Industrijski i transportni zagađivači su oporezovani u FBiH, kao i građani koji posjeduju automobile. Kućna ložišta predstavljaju ogroman problem
Gospodarstvo / Industrija | 16. 06. 2019. u 10:34 Fena
Kopirati

Kako bi se moglo reagirati na poruku generalnog tajnika UN-a António Guterres da se „oporezuju zagađivači, ukine subvencioniranje fosilnih goriva i prestanu graditi nove termoelektrane“ u cilju smanjenja zagađenosti zraka federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo smatra da prvo treba znati da postoje mnogi uzročnici zagađenja zraka, među kojima su najznačajniji industrija, promet, kućna ložišta, poljoprivreda i otpad.

Razgovarala: Senka Trgovčević

''Industrijski i transportni zagađivači su oporezovani u FBiH, kao i građani koji posjeduju automobile. Kućna ložišta predstavljaju ogroman problem za zagađenje zraka u zimskom periodu, jer građani koriste ugalj lošeg kvaliteta ili pak zbog niskog životnog standarda lože sve i svašta. Kantoni mogu donositi svoje interventne planove u borbi protiv zagađenja zraka i u Kantonu Sarajevo čak imate i zabranu korištenja uglja loše kvalitete. Zakonska regulativa koja se tiče zaštite protiv zagađenosti zraka je dosta dobra, ali njena primjena je ograničena i inspekcijski nadzor je nedovoljno jasno definiran. No sada su u većini kantona krenuli u borbu protiv zagađenja iz kućnih ložišta tako da se proširuju plinske i toplotne mreže i subvencioniraju priključivanje na iste. To je dugotrajan, ali i skup proces'', rekla je u intervjuu za Fenu ministrica Đapo.

Prestati graditi TE

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U pogledu poruke da se prestanu graditi termoelektrane, kaže da se kao federalna ministrica okoliša i turizma u potpunosti slaže. Međutim, kao članica Federalne vlade ističe da "mora podržati projekte za koje je Federalni parlament odredio da su od strateškog značaja za Federaciju BiH“.

''TE Tuzla, kao i TE Kakanj, koje proizvode 75 posto od ukupno proizvedene električne energije u FBiH, od strateškog su energetskog, ekonomskog i socijalnog značaja za naše društvo. TE Tuzla, točnije Blok 7 ili pak Blok 8 TE Kakanj koji će se graditi jesu zamjenski blokovi za postojeće i emisije koje će ispuštati u zrak bit će niže od standarda u EU. U tom smislu, to je veliki pomak za BiH. Također, treba imati u vidu da ove termoelektrane izdvajaju velika sredstva koja direktno idu na račun lokalne zajednice i koji bi se trebali usmjeriti na projekte zaštite zraka i okoliša. Na kraju, mislim da je bitno naglasiti da je Vlada FBiH opredijeljena na povećanje procenta obnovljivih izvora energije i da idemo u dobrom smjeru'', navela je Đapo.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma trenutno radi na izradi strategije zaštite okoliša koja će u sebi sadržavati i strategiju zaštite zraka.

Strategija zaštite okoliša

''Strategiju zaštite okoliša radimo skupa s ekspertima iz Švedske. Iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim Ambasadi Kraljevine Švedske koja će financirati i sa stručnog aspekta pomoći izradu strategije okoliša za BiH, FBiH, RS i Distrikta Brčko. Strategija koja će odrediti buduće pravce djelovanja svih vlada u BiH bit će urađena i nadam se usvojena do 2020. godine'', kaže Đapo.

Navela je da je Prednacrt novog zakona o zaštiti zraka, u koji su ugrađene EU direktive, upućen Vladi FBiH na razmatranje. U izradu ovog zakona uključeni su domaći stručnjaci iz ove oblasti.

Govoreći o novinama u predloženom zakonu kaže da se odnose na uvođenje tematike klimatskih promjena s obzirom na to da se BiH potpisivanjem Pariškog sporazuma obavezala na provedbu mjera definiranih u polju adaptacije i mitigacije.

Izvještavanje o stakleničkim plinovima

''Industrija, sektor šumarstva, poljoprivrede, otpada, transporta će imati obavezu da sistematski prikupljaju podatke i izvještavaju o stakleničkim plinovima. Novim zakonom omogućava se lakše rješenje za emisije iz kućnih ložišta, odnosno korištenje neadekvatnih goriva. Također, uvest će se praćenje emisije zagađujućih materija nastalih npr. skladištenjem goriva, te korištenjem rastvarača, odnosno boja i lakova. Definirat će se zone aglomeracije, kao i pojačane mjere nadzora nad implementacijom odredbi zakona, veće ovlasti inspekcije i pojačane kazne za nepridržavanje odredbi zakona'', istaknula je Đapo.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je stajališta da je potrebno jačati inspekcijski nadzor u oblasti okoliša na svim nivoima.

''Inspekcija zaštite okoliša na nivou Federacije BiH je ustrojena kroz Federalnu upravu za inspekcijske poslove, te bih svim okolišnim inspektorima uputila pohvale za njihov predani rad. Službenim aktom ukazivano je na potrebu jačanja inspekcije zaštite okoliša s obzirom na obiman zakonski okvir uspostavljen setom okolinskih zakona i provedbenih akata kojima je definirana uloge inspekcije zaštite okoliša. Također, bitno je i jačanje inspekcije za urbanizam i građenje, u dijelu njene nadležnosti, tamo gdje operatori nisu obveznici okolinske dozvole. Urbanistički i građevinski inspektori su krucijalni kada je u pitanju kvaliteta zraka na lokalnom nivou'', poručila je u intervjuu za Fenu federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Kopirati