Revizija u Orašju

Županijska bolnica zaposlila 13 osoba bez natječaja, čudna i sistematizacija

Primjera radi, navode da su ovim Zakonom, između propisani i obavezni odjeli neurologije, psihijatrije, pulmologije i infektologije, a da nisu sistematizirani.
Gospodarstvo / Flash | 01. 08. 2020. u 15:14 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Županijska bolnica Orašje tijekom prošle godine bez raspisanog natječaja zaposlila je 13 osoba, utvrđeno je revizijom Ureda za reviziju institucija u FBiH, a uočena su greške u sistematizaciji.

Provedenom revizijom konstatirali su odstupanja sistematiziranih i popunjenih radnih mjesta, kao i sistematiziranih odjela, u odnosu na odredbe županijskoj Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i zahtjeve propisane Naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH.

Primjera radi, navode da su ovim Zakonom, između propisani i obavezni odjeli neurologije, psihijatrije, pulmologije i infektologije, a da nisu sistematizirani.

''Radna mjesta specijalista za područja pulmologije, neurologije i infektologije nisu sistematizirana. Poslove psihijatra obavlja osoba angažirana po ugovoru o djelu, poslovi neurologije i pulmologije obavljaju se na drugim odjelima, dok se poslovi infektologije uopće ne obavljaju'', stoji u izvješću.

Pojedina radna mjesta, navode revizori, nisu popunjena (npr. magistar farmacije za bolničku ljekarnu) dok je za pojedina radna mjesta sistematizirana i popunjen veći broj u odnosu na broj propisan Naredbom (specijalisti ginekolozi, medicinske sestre na ginekologiji, laboratorijski tehničari).

Revizori napominju da županija ima znatno manji broj osiguranih osoba koje koriste usluge zdravstvene zaštite u odnosu na broj po kojem su utvrđeni standardi i normativi potrebnih kadrova (za svaku specijalističku djelatnost).

Imajući u vidu navedeno, ne mogu potvrditi da je sistematizacija radnih mjesta utvrđena na način da osigurava adekvatno i racionalno obavljanje poslova, u skladu sa zakonskim i ostalim propisima.

Sa 13 zaposlenika koji su zasnovali radni odnos u Bolnici, zaključeni su ugovori o radu na neodređeno vrijeme.

''Radni odnosi sa zaposlenicima su zasnovani, a da prethodno nije provedena natječajna procedura. Članom 20a. Zakona o radu propisana je obaveza svim javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija, županija, grad ili općina, da prijem u radni odnos vrše nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja. Također, članom 9. Pravilnika o radu utvrđeno je da se radni odnos na neodređeno vrijeme u Bolnici zasniva za osnovu javnog konkursa iz oglasa. Konstatiramo da prijem 13 zaposlenika Bolnice u 2019. godini nije izvršen u skladu sa odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu Bolnice'', stoji u izvješću.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, navode nadalje, propisano je upravljanje, rukovođenje i nadzor nad zdravstvenim ustanovama, kao i stručna tijela zdravstvene ustanove.

''Provedenom revizijom utvrdili smo da Bolnica nije formirala etički odbor (osigurava obavijanje djelatnosti ustanove na načelima etike i medicinske deontologije), povjerenstvo za lijekove i povjerenstvo za poboljšanje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga. Ovim Zakonom, kantonalnim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i Statutom Bolnice propisan je i rad Stručnog vijeća, savjetodavnog organa direktoru, koje je imenovano 2016. godine'', navode revizori.

Dodaju da im nisu prezentirani zapisnici niti drugi akti kojim bi se potvrdilo da je u 2019. godini Stručno viječe obavijalo zadatke utvrđene Zakonom, Statutom Bolnice, Poslovnikom o radu Stručnog vijeća i Odlukom o imenovanju vijeća.

Također, nije donesen Interni akt o upravljanju rizicima, nije izvršena procjena rizika u ključnim segmentima poslovanja, niti su poduzimane potrebne radnje u svrhu smanjenja rizika, a tvrde i da nije uspostavljen registar rizika u skladu sa Smjernicama za provođenje procesa upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava u Federaciji BIH.

Županijska bolnica Orašje 'zaradila' je mišljenje s rezervom od strane federalnih revizora.

Kopirati
Drag cursor here to close