Zaštita okoliša

Zastupnički dom PFBiH usvojio mjere za smanjenje zagađenje zraka

Gospodarstvo / Flash | 22. 03. 2017. u 10:39 Z.D.
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Na osnovu tematske rasprave o zagađenju zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine, održane proteklog tjedna na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zastupnici su danas u nastavku te sjednice izglasali više zaključaka.

Prvi je da treba donijeti novi zakon o zaštiti okoliša FBiH i odgovarajuće podzakonske akte, koji će biti usklađeni s odgovarajućim direktivama u zemljama EU, te posebnu pažnju posvetiti sustavu izdavanja okolišnih dozvola da bi se napravio odgovarajući i funkcionalan zakonski okvir za značajno poboljšanje učinkovitosti okolišnih dozvola. U skladu s tim treba također izmijeniti podzakonske akte koji se odnose na monitoring kvalitete zraka.

Zaključcima je Federalno ministarstvo turizma i okoliša obavezano da svakih šest mjeseci izvještava Parlament Federacije BiH o tome kako operateri ispunjavaju uvjete iz već izdatih okolišnih dozvola.

Ministarstvo je obavezano da u roku od tri mjeseca, u pogledu sankcija, uskladi sve zakone koji reguliraju oblast okoliša sa Zakonom o prekršajima FBiH, te da propiše sankcije za zagađivače koji kasne ili ne realiziraju projekte iz prethodnih okolinskih dozvola.

Novac iz Fonda za zaštitu okoliša i sredstva koja operateri na ime zagađenja uplaćuju lokalnoj zajednici, treba namjenski usmjeriti samo za projekte čiji je cilj manja zagađenost i poboljšanje stanja u oblasti okoliša, sljedeći je zaključak Predstavničkog doma.

Zaključeno je također da treba osigurati efikasan, pouzdan i transparentan sustav kontrole emisija uspostavom katastra zagađivača i registra ispuštanja i prijenosa zagađenja.

Treba dopuniti odgovarajuće podzakonske akte pragovima uzbune za lebdeće čestice PM 2,5 i PM 10 te propisane pragove revidirati svake godine i uskladiti s vrijednostima koje su na snazi u drugim državama i gradovima Europe. Podzakonskim aktima treba omogućiti angažiranje stranih laboratorija za mjerenje nivoa štetnih materija ako ne postoji domaća laboratorija koja vrši to mjerenje.

Zaključcima Zastupničkog doma naređen je pojačan inspekcijski nadzor na svim razinama te kadrovsko pojačanje sektora za zaštitu okoliša pri Federalnom ministarstvu turizma i okoliša.

Federalno ministarstvo turizma i okoliša je obavezano da o poduzetim aktivnostima, naređenim ovim zaključcima, izvještava Parlament FBiH svaka tri mjeseca.

Vijeću ministara Bosne i Hercegovine je preporučeno da što prije ostvari saradnju s nadležnim federalnim ministarstvom da bi se što prije pristupilo ispunjavanju uvjeta za pristup EU fondovima za sektor zaštite okoliša.

Kopirati
Drag cursor here to close