RAK

Vijeće RAK-a usvojilo Pravilo o naknadama za dozvole

Gospodarstvo / Flash | 15. 12. 2016. u 15:14 K.K.
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije danas je na sjednici usvojilo Pravilo o naknadama za dozvole Regulatorne agencije za komunikacije, kojim se objedinjuju postojeće odredbe i visina naknada za sve vrste dozvola koje izdaje Agencija, s ciljem ravnomjernijeg i pravičnijeg obračunavanja naknada nositelja dozvola.

Između ostalog, Pravilo propisuje da će Vijeće Agencije na godišnjoj osnovi donositi Odluku o visini stope i vrijednosti boda (za dozvole u telekomunikacijama), a koji neće preći 1,5 posto od ukupno ostvarenog prihoda u prethodnoj godini.

U 2017. godini, visina stope obračuna godišnje naknade iznosit će 0,65 posto od ukupnog prihoda korisnika dozvola (mobilne telekomunikacijske mreže, javne fiksne telekomunikacijske mreže, pristup internetu i distribucija audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija).

U 2017.godini novčana vrijednost boda za upotrebu brojeva/kodova iznosit će 0,50 KM. Donošenjem ovog Pravila, godišnji prihodi Agencije će biti umanjeni, tako da Agencija neće ostvarivati višak prihoda sredstava kao što je to dosada bio slučaj. Pravilo će biti u primjeni od 01.01.2017. godine. Također je danas na sjednici Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije odobrilo pokretanje postupka utvrđivanja rang-liste kandidata za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH iz reda ostalih.

Natječaj za člana UO BHRT iz reda ostalih, koji treba biti objavljen najkasnije četiri mjeseca prije isteka mandata, bit će objavljen do 29.prosinca ove godine.

Vijeće je prihvatilo nekoliko informacija kao što je Informacija o provedenom istraživanju interesa tržišta za korištenje radiofrekvencijskog opsega 410/420 MHz - Agencija će pratiti iskorištenost ovog opsega i druga kretanja na tržištu, kako bi, u slučaju oslobađanja ovog opsega, njegovo korištenje usmjerilo za potrebe hitnih službi, a u skladu s međunarodnim standardima korištenja radiofrekvencijskog spektra.

Informacija o provedenoj analizi raspoloživosti opsega za širokopojasne pristupne sustave, a također je odobreno i da se Analiza tržišta poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama uputi na javne konsultacije.

''Vijeće je izuzetno zabrinuto zbog okolnosti da su se članice Javnog RTV servisa u BiH našle pod sankcijama Europske radiodifuzne unije (EBU). Vijeće upozorava da su sankcije posljedica dugotrajne inertnosti nadležnih državnih institucija u pogledu osiguranja financijske stabilnost Javnog RTV servisa u BiH. Vijeće očekuje da se ovo pitanje riješi u najskorije vrijeme'', priopćeno je iz RAK-a.

Kopirati
Drag cursor here to close