Edukacija o uspostavi javne interne financijske kontrole

Ukazano na problem revizije malih općina u Federaciji BiH

Međutim, po međunarodnim standardima jedan interni revizor ne može raditi funkciju jedinice za internu reviziju.
Gospodarstvo / Flash | 16. 04. 2018. u 13:28 Fena
Ukazano na problem revizije malih općina u Federaciji BiH
Kopirati

Federalno ministarstvo financija, Savez općina i gradova FBiH u suradnji sa SEVOI grupacijom organiziralo je seminar u Sarajevu, na kojem su se rukovoditelji i uposlenici općina i gradova educirali o uspostavi sustava javne interne financijske kontrole.

Akreditirani predavači Europske organizacije za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje ukazali su na zakonsku regulativu o uspostavi jedinica za internu reviziju zato što je u prvobitnom zakonu predviđeno da svaka općina ima po jednog internog revizora.

''Međutim, po međunarodnim standardima jedan interni revizor ne može raditi funkciju jedinice za internu reviziju. Iz tih razloga uspostavljeni su kriteriji: proračun je veći od 10 milijuna KM, transferi veći od 20 milijuna KM i broj zaposlenih veći od 200'', kazala je pomoćnica federalne ministrice financija i jedan od predavača na seminaru Fatima Obhođaš.

U skladu s navedenim utvrđeno je da manje općine u BiH ne ispunjavaju ni jedan kriterij, pa je predviđeno da županijska ministarstava financija vrše tu reviziju.

''Međutim u županija imamo veoma slab odziv. U Kantonu Sarajevo je sistematizirana, ali nije uspostavljena. Isti slučaj je i u većini općina, tako da se revidiranje tih manjih općina uopće ne vrši'', potvrdila je Obhođaš.

Kao jedan od mogućih rješenja za navedeni problem istaknula je da bi bilo efikasnije da Savez općina i gradova FBiH prema kantonima organizira zajedničke jedinice koje bi sve manje općine revidirale.

Tijekom predavanja stručnjaka učesnici seminara su stjecali znanja za upravljanje sustavom financijskog upravljanja i kontrole (FUK), koji je projektiran prilikom potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.   

''Predstavnici općina i gradova sa područja Federacije imali su priliku dobiti kvalitetne instrukcije o tome što im je činiti po pitanju primjene zakonske regulative, koja predviđa transparentan utrošak proračunskih sredstava'', poručila je generalna direktorica SEVOI grupacija za BiH Zikreta Tubić.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Kopirati