Pravo države

Šehović: Srbija i dalje prisvaja električnu energiju BiH, ogroman dug raste

Gospodarstvo / Flash | 27. 02. 2017. u 14:57 Z.S.
Kopirati

Neophodno je da nadležni organi vlasti BiH obnove proces ostvarivanja nespornog prava države BiH na svoj dio proizvedene električne energije iz HE Zvornik i HE Bajina Bašta.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Hilmo Šehović, načelnik za energetiku Vlade RBiH i pomoćnik ministra za energiju u Vladi FBiH (1994- 2010) u priopćenju za javnost dodaje da se radi i o ogromnom dugu Srbije za prisvajanje i ilegalno korištenje električne energije iz HE Zvornik (96 MW, pravo BiH je 49,8 posto, od 1957.godine) i iz HE Bajina Bašta (420 MW, pravo BiH je 67 posto, od 1968.godine).
Ukupna proizvodnja, sa 31. siječnja 2016. je oko 112.220 GWh, a pravo BiH je oko 69.860 GWh.

"To je nesporno pravo Bosne i Hercegovine na električnu energiju, još od puštanja u pogon svih agregata ovih dviju HE, a prema UN i drugim međunarodnim propisima, konvencijama i drugim aktima. Za raspodjelu hidroenergetskog potencijala primjenjuju se uobičajene metode (metoda energetskog faktora i metoda ukupne zapremine pri koti normalnog uspora)", dodaje Šehović.

Napominje da je raniji dug Srbije prema BiH (zaključno sa 31.12.2014.) od 4,37 milijardi KM, sa 31.12.2016. narastao na ukupni bruto iznos oko 4,55 milijardi eura, na bazi prosječne cijene električne energije.

"Neto iznos, kao pravo BiH, od 1,56 milijardi eura, kada se uzmu u obzir svi dosadašnji operativni troškovi i troškovi održavanje obje HE, servisiranje kredita, te amortizacija, remonti i rehabilitacija objekata, naknade za potopljeno zemljište i dr. odnosno ekvivalent u isporuci Bosni i Hercegovini neto količine električne energije od minimalno 24.000 GWh", navodi se u priopćenju.

Srbija, kako se dodaje, već desetljećima izbjegava i/ili blokira rješavanja ovog otvorenog problema, a bila je pokrenuta aktivnost diobene bilance električne energije iz izgrađenih HE na rijeci Drini (akt Ministarstva energetike i rudarstva RBiH, od 6. kolovoza 1992.godine formirana je Komisija, ali je njen rad blokiran i zaustavljen).

Stručna grupa, u čijem je radu Šehović sudjelovao, izvršila je temeljitu analizu, na osnovu detaljne dokumentacijske osnove, uputila je Vijeću ministara BiH i na oba doma Parlamenta BiH (posredstvom resornog Ministarstva za energiju, rudarstvo i industriju Vlade Federacije BiH), prvi put 2008., te 2009. godine.

"Iznenađuje dosadašnja pasivnost i odsustvo reakcije vlasti BiH da se zaštiti ovo pravo BiH", naveo je Šehović.

Napomenuo je da je ta grupa uradila i analizu prisvajanja električne energije od strane Republike Hrvatske (HE na Trebišnjici- HE Trebinje 1 i HE Dubrovnik, te HE Orlovac), čiji je dug manji i iznosi oko 23 posto navedenog duga Srbije.

Kopirati